Finansieringsplanering av ett växande företag

En bra finansieringsplan är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. För ett växande företag är det också nödvändigt att planera finansieringen för att bedöma riskerna.

Finansieringsplaneringen möjliggör en smidigare behandling av projektet

Genom förhandsplanering av finansieringen och en riskbedömning möjliggör du en smidig behandling av projektet. De mätbara riskerna är lättare att hantera.

Storleken av finansieringsbehovet påverkar valet av den tillgängliga finansieringslösningen och framgår i allmänhet i affärs- och investeringsplanen. Du hittar verktyg för att göra upp och upprätthålla en affärsplan till exempel i tjänsten Mitt FöretagsFinland. Affärsplanen och resultatplanen behövs också som bilaga till Finnveras finansieringsansökan.

Vid tillväxtplanering är det också viktigt att beakta förutseendet av kassatillgångar och likviditet. Du kan läsa mer om hur du gör en kassaflödeskalkyl på webbplatsen Suomi.fi.

Finnveras lösningar för växande företag

Finnvera kan hjälpa företaget att växa genom att finansiera investeringar, med handel, internationalisering eller ägarbyten. 

En finansieringslösning som lämpar sig för mindre finansieringsbehov i tillväxtföretag i hemlandet är SMF-borgen, som banken ansöker om direkt hos Finnvera för din räkning. Om SMF-borgen inte lämpar sig för finansiering av ditt projekt kan du eventuellt använda Finnveras andra finansieringslösningar, till exempel Finnveraborgen.

Större projekt finansieras vanligtvis av Finnvera i samarbete med andra finansiärer, så kontakta alltid din bank först.

Nätverket Team Finland erbjuder också mångsidiga tjänster för tillväxtföretagets produktutvecklings- och investeringsprojekt eller internationalisering.

Finnveras andel av den totala finansieringen varierar

När SMF-borgen används är Finnveras borgensandel alltid 80 % av lånebeloppet. När det gäller andra finansieringslösningar är vår finansieringsandel i regel 50 % av projektets totala finansiering. Vid finansiering under tillverkning som affären eller leveransen kräver kan Finnveras finansieringsandel från fall till fall uppgå ända till 80 %.

Storleken på den egenfinansieringsandel som krävs varierar enligt projekt. Vid investeringar är den typiska egenfinansieringsandelen 15 procent. Finnvera förutsätter ingen egenfinansieringsandel för begynnelse- och SMF-borgen.

Dela sidan: