Köp av företag eller affärsverksamhet

Företagsförvärvet kan göras antingen som en affärsverksamhetsaffär eller en aktieaffär. Företagsköpets genomförandesätt ska alltid övervägas från fall till fall.

Bli företagare genom förvärv

Ett ägarbyte är ett smart sätt att bli företagare. Genom ett företagsförvärv får du till exempel en färdig kundkrets och ett färdigt kassaflöde.

Företagsförvärvet kan vara ett mer riskfritt alternativ för att grunda ett företag, eftersom upp till 92 procent av de företag som bytt ägare fortsätter sin verksamhet efter tre år. Tillväxten på nya marknader kan ske snabbt genom företagsköp och det finns dokumenterade bevis för verksamheten.

Du kan göra ett företagsförvärv antingen som en affärsverksamhetsaffär eller en aktieaffär. Genomförandesättet, finansiell planering och värderingen ska alltid övervägas från fall till fall.

Förvärv av affärsverksamhet

Vid affärsverksamhetsförvärv grundar köparen vanligtvis ett nytt företag som köper säljarföretagets affärsverksamhet, dvs. enligt avtalet till exempel maskinerna och anordningarna, lokalerna, personalen och namnet. Säljarföretagets ekonomiska och juridiska ansvar överförs inte till det köpande företaget. Finansiering söks för det nygrundade köparföretaget vars egna säkerheter, som t.ex. företags- eller fastighetsinteckningar, kan användas som säkerhet för finansieringen. Köparen kan också skaffa en självfinansieringsandel med hjälp av ett personligt företagarlån.

Beträffande personbolag (firmanamn, öppet bolag, kommanditbolag) är affärsverksamhetsförvärv den vanligaste och i allmänhet även den tillförlitligaste formen av företagsförvärv.

Beträffande aktiebolag vill köparen ofta på grund av eventuella historiska risker och för enkelhetens skull hellre ha affärsverksamheten än företagets hela aktiestock. Köparen ansvarar då endast för företagets framtid och riskerna är begränsade. Dessutom kan köparen utnyttja det köpta företagets affärsvärde som avskrivningar under loppet av tio år.

Aktieförvärv

Vid ett aktieförvärv skaffar sig köparen aktier i ett företag eller aktiemajoriteten i företaget. Företaget som köps fortsätter sin verksamhet med samma namn och FO-nummer. Företaget som köps har samma ekonomiska och juridiska ansvar som tidigare trots ägarbytet. Aktierna kan köpas personligen eller med hjälp av ett bulvanbolag.

För att finansiera en personlig aktieaffär kan köparen ansöka om personligt lån från Finnvera. Priset på aktierna redan i relativt små bolag kan dock vara så högt att det varken är förnuftigt eller möjligt att finansiera aktieaffären med ett personligt lån.

Dela sidan: