Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Rätt lån för rätt ändamål

Det viktigaste kriteriet för våra lån är att de beviljas vid rätt tidpunkt och för rätt syfte under företagets livscykel: när du ska grunda eller starta ett företag, när du ska investera eller satsa på tillväxt och internationalisering. I vilket skede är ditt företag?

 • Finnveralån

  Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. Minimibeloppet för Finnveraslånet är 30 000 euro.

  Läs mer
 • Företagarlån

  Företagarlånet är ett personligt lån för företagaren. Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond. Med företagarlån är det dessutom möjligt att finansiera inköp av aktier i redan verksamma företag.

  Läs mer
 • Internationaliseringslån

  - lån för små och medelstora företag med internationell inriktning

  Läs mer
 • Brofinansiering för tiden före utbetalningen av stöd

  Med brofinansiering avses ett driftskapitallån från Finnvera som används för att täcka ett företags behov av driftskapital under tiden mellan ett positivt stödbeslut från NTM-centralen eller Business Finland och utbetalningen av stödet.

  Läs mer
 • Masskuldebrevsfinansiering

  Finnveras masskuldebrevsfinansiering lämpar sig särskilt för företagens allmänna finansieringsbehov som t.ex. investeringar, utvidgning och utveckling av verksamheten eller behov som gäller arrangemang av den finansiella strukturen. På grund av masskuldebrevsfinansieringens egenskaper och struktur lämpar sig denna finansieringsform bäst för de stora finansieringsbehoven.

  Läs mer
 • Tillväxtlån

  Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.

  Läs mer
 • Kredit för exportfordringar

  Kredit för exportfordringar är avsedd för återfinansiering av exportfordran och kan utnyttjas av finländska företag som exporterar investeringsvaror.

  Läs mer
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information