Landklassificering

Landklassificering och landklassificeringskarta

Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolicy.

Ifall inga specialvillkor nämnts kan Finnvera vid MT/LT-risktagningen överväga företags- eller projektrisktagning. Vid ST-risktagning kan Finnvera överväga beviljandet av garantier för öppen- och växelkredit. Landpolicyn på webbsidan uppdateras regelbundet men är inte bindande för Finnvera då ländernas ekonomiska och politiska förhållanden kan förändras mycket snabbt.

Kredittider

ST (short term)

  • Högst 2 år

MT/LT (medium/long term)

  • Över 2 år

Maaluokitukset ja maaluokituskartta