Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Början behöver inte vara svår

När du har en bra idé och en vilja att försöka har du redan tagit det första steget. Noggrann planering och smarta finansieringsarrangemang hjälper dig framåt. Vi erbjuder ditt företag finansieringslösningar för anskaffningar, investeringar och driftskapitalbehov i inledningsskedet.

 • Var får jag hjälp när jag vill grunda ett företag?

  Suomi.fi webbplats och FöretagsFinlands telefontjänst ger råd när du ska grunda ett företag och inleda affärsverksamhet.

  Se mer
 • Finansieringsplanering

  För att ansöka om nödvändig finansiering för att grunda ett företag krävs noggrann planering och olika ekonomiska kalkyler.

  Se mer
 • Att ansöka om finansiering

  Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder eller med Katso-koden.

  Se mer
 • Priset

  Finnvera tar ut ränta (referensränta + marginal) på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

  Se mer
 • Återbetalning av lån

  Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet. Om finansieringen gäller små projekt är lånetiden vanligen 1+4 år.

  Se mer

Produkter

 • Begynnelseborgen

  Finnveras begynnelseborgen hjälper nya företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov.

  Läs mer
 • Finnveraborgen

  Finnveraborgen är avsedd som säkerhet för olika inhemska finansieringsbehov i små och medelstora företag, till exempel investeringar och/eller driftskapital samt för den finansiering som krävs vid affärsverksamhets- eller företagsförvärv. Finnveraborgen lämpar sig för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för storföretag.

  Läs mer
 • Finnveralån

  Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. Minimibeloppet för Finnveraslånet är 30 000 euro.

  Läs mer
 • Företagarlån

  Företagarlånet är ett personligt lån för företagaren. Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond. Med företagarlån är det dessutom möjligt att finansiera inköp av aktier i redan verksamma företag.

  Läs mer
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information