Strategi och värderingar

Finnvera har till uppgift att med hjälp av finansiering främja företagens internationalisering och export, rätta brister som förekommer i utbudet av finansieringstjänster och främja den regionala utvecklingen i Finland.

En innovativ och ansvarsfull finansiär av tillväxt och internationalisering

Finnvera har till uppgift att med hjälp av finansiering främja företagens internationalisering och export, rätta brister som förekommer i utbudet av finansieringstjänster och främja den regionala utvecklingen i Finland.

 

I strategin har man beaktat den internationella utvecklingen av finansmarknaden, digitaliseringen och bekämpningen av klimatförändringen.

Vår vision

Våra kunders framgång stärker Finlands ekonomi.

Finnveras vision står i centrum för strategin med ett annat topptema,  genomslagskraft. Målet är att säkerställa att våra kunder med hjälp av vår finansiering skapar och når omsättning, ekonomiska resultat och skapar nya jobb.

Strategi

De fyra målen i vår strategi är:

  • Exportfrämjande
  • Tillväxt och internationalisering
  • Kundupplevelse och partnerskap
  • Digitalisering

Vår skickliga, modiga och innovativa personal utgör hörnstenen i strategin som möjliggör vårt företags förmåga att förändra, det vill säga utveckling i linje med strategin, under de kommande åren.

Finnveras strategiska mål

I vart och ett av de fyra målen i strategin ingår målsättningar, med vilka vi stärker och gör våra tjänster och vår verksamhet mångsidigare. 

Finnveras värderingar

Värderingarna beskriver vårt sätt att göra och verka med kunder och andra intressentgrupper, såväl som med varandra på Finnvera.

  • För en god sak
  • Från tanke till handling
  • Bättre tillsammans
  • Mod att lösa
Finnveras värderingar.

Vår verksamhet är ansvarsfull

Hela vår strategi och verksamhet bygger på ansvarsfullhet. Vi delar in ansvarstagandet i fem delområden: miljöansvar, socialt ansvar, god förvaltning, ekonomiskt ansvar och riskhantering. 

Läs mer på sidan Ansvarstagande.

Så här skapar Finnvera värde

Finnveras verksamhet beskrivs i modellen för värdeskapande (på finska) som anger bolagets viktigaste resurser, affärsmodellen och dess strategiska grund samt beskriver de centrala konsekvenserna av verksamheten för det omgivande samhället.

Dela sidan: