Organisation

Bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarar för Finnveras förvaltning och verksamhet.

Finnveras organisation

Bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarar för Finnveras förvaltning och verksamhet.

Finnvera betjänar på 15 orter över hela Finland.

Finnveras organisation.

Förvaltningsrådet

Ordförande

Sofia Vikman
riksdagsledamot (Samlingspartiet)

Vice ordförande

Johannes Koskinen
riksdagsledamot (Finlands Socialdemokratiska Partiet)

Medlemmar

Eeva-Johanna Eloranta
riksdagsledamot (Finlands Socialdemokratiska Partiet)

Mari Holopainen
riksdagsledamot (De Gröna)

Anne Kalmari
riksdagsledamot (Centern)

Juho Kautto
riksdagsledamot (Vänsterförbundet)

Mari Laaksonen
ordförande för Finlands Företagares fullmäktige (Företagarna i Finland)

Kari Luoto 
verkställande direktör (Finlands Dagligvaruhandel)

Veli-Matti Mattila
Direktör, chefsekonom (Finance Finland FFI)

Seppo Nevalainen
Ekonomist (Tjänstemannacentralorganisationen STTK)

Martin Paasi
Ordförande (Finlands Ekonomer)

Juha Pylväs
riksdagsledamot (Centern)

Lulu Ranne
riksdagsledamot (Sannfinländarna)

Joakim Strand
riksdagsledamot (Svenska folkpartiet)

Katja Syvärinen
Direktör (Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC)

Tommi Toivola
Direktör (Finlands Näringsliv EK)

Ville Valkonen
riksdagsledamot (Samlingspartiet)

Annika Ylätalo
jurist (Finnvera)

Styrelse

Ordförande

Petri Ekman (1958), dipl. ing.

Petri Ekman är ordförande i Finnveras styrelse och styrelsens belönings- och nomineringsutskott. Han har verkat i expert- och ledningsuppdrag inom företagsbankverksamhet mer än 20 år sedan 1987 i Postipankki, ABN AMRO Bank och Pohjola Bank, samt i ledande befattningar inom företagsförsäkring i If Skadeförsäkring och Pohjola Försäkring under åren 2005‒2017. För närvarande verkar Ekman som oberoende konsult, är styrelseordförande i Euroclear Finland och styrelseledamot i XMLdation Oy.

I vice ordförande

Elise Pekkala (1959), vicehäradshövding, LL.M, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet

Medlem i Finnveras styrelse och styrelsens revisionsutskott sedan 17.3.2023.

Elise Pekkala arbetar på arbets- och näringsministeriets Arbetsliv och fungerande marknad-avdelning med omfattande konkurrenspolitik som ansvarsområde. Pekkala har tidigare bl.a. varit chef för den grupp som ansvarar för regleringen av statligt stöd samt rådgivare i olika ministeriers strukturreformprojekt för verksamhet på marknadsvillkor. Hon har varit ordförande för Statsgarantifondens direktion 2019–2023 och i Finnveras styrelse 2004–2014.

II vice ordförande

Mikko Spolander (1967), EL, överdirektör, finansministeriet

Medlem i Finnveras styrelse och styrelsens riskutskott sedan 17.3.2023.

Mikko Spolander är avdelningschef vid FM vid ekonomiska avdelningen. Spolander hör till ministeriets ledningsgrupp och är dessutom styrelseordförande för fonden för finansiell stabilitet, medlem i Pensionsskyddscentralens representantskap, medlem i Statistikcentralens delegation samt Finlands huvuddelegat i OECD:s kommitté för ekonomisk politik (EPC).

Medlemmar

Hannu Jaatinen (1957), EM

Hannu Jaatinen är medlem i Finnveras styrelse, ordförande i styrelsens revisionsutskott och medlem i styrelsens belönings- och nomineringsutskott. Han verkade år 1985‒2020 i expert- och ledningspositioner i OP Gruppens företagsforskning, riskhantering och företagsbankverksamhet, senast som vice verkställande direktör för OP Företagsbanken Abp.

Ritva Laukkanen (1954), EM

Ritva Laukkanen har varit medlem i Finnveras styrelse sedan 2017. Hon är ordförande för Finnveras styrelses risksutskott. Åren 1990–2011 innehade hon flera ledningsuppdrag inom det internationella finansieringsbolaget IFC, som hör till Världsbankgruppen. Innan hon kom till IFC arbetade Laukkanen i tio års tid i olika uppgifter inom American Scandinavian Banking Corporation i New York, bland annat i ledningen för bankens utlåningsverksamhet. Sedan 2012 har hon arbetat med olika styrelseuppdrag. Laukkanen är styrelsemedlem i AccessHolding Microfinance AG Berlin.

Anne Nurminen (1981)

Anne Nurminen är medlem i Finnveras styrelse och styrelsens riskutskott. Nurminen är verkställande direktör i det familjeägda verkstadsföretaget Helkone Group Oy och i Pixy Finland Oy, som fokuserar på ridsport coaching. Dessutom är hon styrelseordförande för Hellmanin Konepaja Oy och Protools Oy. Nurminen är t.ex. styrelseledamot för Teknologiateollisuus ry och ledamot i företagardelegationen för Finlands Näringsliv EK.

Elina Piispanen (1963), EM

Elina Piispanen är medlem i Finnveras styrelse, styrelsens belönings- och nomineringsutskott och revisionsutskott. Hon har verkat som transformationsledare hos Sanoma Media Finland år 2016–2018 och dessförinnan har hon gjort en karriär på nästan 30 år på Accenture, världens största konsult- och tekniktjänsteföretag, i flera lednings- och expertuppdrag. För närvarande är Piispanen en oberoende konsult, är styrelseordförande i Röda Korsets Första Hjälpen-företag och styrelseledamot i Loihde, Oiva Isännöinti, Sitowise och Telko.

Petri Viertiö (1962), dipl. ing.

Petri Viertiö är medlem i Finnveras styrelse och styrelsens risksutskott. Viertiö är riskhanteringsdirektör hos S-Banken och leder även bankens ESG-samordningsgrupp som fokuserar på företagsansvar. Dessförinnan har han arbetat i ledningsbefattningar för riskhantering på bland annat Nordea, Danske Bank, Pohjola Bank och Sampo Abp. Viertiö har dessutom varit ledamot i OP Livförsäkrings styrelse och direktör för managementkonsulttjänster på Ernst & Young.

Ledningsgrupp och direktion

Ledningsgruppen behandlar frågor med anknytning till strategin, riktlinjerna för affärsverksamhet och kundarbete samt ägarestyrningen. Till ledningsgruppen hör verkställande direktören, vice verkställande direktören, affärsverksamhetsdirektör för SMF-företag, affärsverksamhetsdirektör för stora företag, ekonomidirektören, förvaltningsdirektören, direktör ansvarig för kreditbeslut, utvecklingsdirektör för digitalisation, direktören som ansvarar för risk- och kvalitetskontroll och kommunikations- och hr-direktören. 

Ledningsgruppen

Pauli Heikkilä (1962), Tekn. dr.
verkställande direktör

Ordförande för ledningsgruppen, direktionen och finansieringsledningsgruppen 2005–
Laatukeskus Excellence Finland, ledamot i förhandlingsdelegationen 2005–
Medlem i Team Finland ledningsgruppen 2016–
Finlands Exportkredit Ab, styrelseordförande 2019–

Jussi Haarasilta (1973) jur. mag., EM
affärsverksamhetsdirektör, stora företag

Medlem i ledningsgruppen, direktionen och finansieringsledningsgruppen 2015–
Finlands Exportkredit Ab, styrelseledamot 2016–
Finnfund, styrelseledamot 2019–

Juuso Heinilä (1978), DI, EM
affärsverksamhetsdirektör, SMF-företag

Medlem i ledningsgruppen, direktionen och finansieringsledningsgruppen 2018–

Ulla Hagman (1969), EM
ekonomidirektör, finans och treasury

Medlem i ledningsgruppen och direktionen 2007–
Suomen Vientiluotto Oy, styrelseledamot 2010–
FinnHEMS Oy, styrelseledamot 2010–

Risto Huopaniemi (1975), JK
förvaltningsdirektör, juridiska ärenden och administration

Medlem i ledningsgruppen och direktionen 2009–
Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry, styrelseledamot, 2010–

Tapio Jordan (1967), EM, AFK
Group Chief Credit Officer

Medlem i ledningsgruppen och direktionen 2019–
Vice ordförande för finansieringsledningsgruppen 2019–

Minna Kaarto (1980), DI
Utvecklingsdirektör, (CDO, Chief Digitalisation Officer)

Medlem i ledningsgruppen och direktionen 2019–

Tina Schumacher (1967), EM, CEFA
direktör, riskkontrol

Medlem i ledningsgruppen och direktionen 2019–

Tarja Svartström (1971), AFM
kommunikationsdirektör, kommunikation och HR

Medlem i ledningsgruppen och direktionen 2011–

Direktionen

Direktionen behandlar frågor som har en väsentlig inverka på personalen på Finnvera. Till direktionen hör förutom ledningsgruppens medlemmar även Östra-Finlands regiondirektör och personalföreningarnas representanter.

Mikko Vänttinen (1964), student-merkonom, eMBA
regiondirektör, Östra Finland

Medlem i direktionen 2018–

Heikki Lähdesmäki (1961), EM
finansieringschef

Medlem i direktionen 2006–
Finnveran Akavalaiset ry

Ilse Salonen (1959), merkonom
sakkunnig

Medlem i direktionen 2019–
Finnveran Toimihenkilöt ry

Mika Johansson (1981), FM
finansieringschef

Medlem i direktionen 2019–
Erityisrahoituksen Ammattilaiset ERA Pro ry

Regionorganisation

Södra Finland
Helsingfors, Villmanstrand

Regiondirektör Anna Karppinen
Regionchef Anna-Mari Palo
Regionchef Matti Reijonen
Regionchef Marjo Seppälä

Västra Finland
Björneborg, Åbo, Vasa

Regiondirektör Seija Pelkonen
Regionchef Jyrki Isotalo
Regionchef Päivi Kinnunen
Regionchef Pia Kiuru

Östra Finland
Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, S:t Michel

Regiondirektör Mikko Vänttinen
Regionchef Sanni Helppolainen
Regionchef Johanna Reinikainen

Central Finland
Lahtis, Seinäjoki, Tammerfors

Regiondirektör Juha Ketola
Regionchef Kari Hytönen
Regionchef Heli Liinanki

Norra Finland
Kajana, Uleåborg, Rovaniemi

Regiondirektör Pasi Vartiainen
Regionchef Risto Koskiniemi