Finansieringsverksamhet

På denna sida hittar du nyckeltal om Finnveras finansiering samt information om grunderna för Finnveras risktagning.

Nyckeltal om Finnveras finansiering

Finnvera vill genom sin finansieringsverksamhet förbättra finländska företags konkurrenskraft - deras möjligheter att verka och växa både hemma och internationellt. 

Finnverakoncernen bistår sina kunder med lån, borgen, riskkapital och exportfinansiering.Kunderna erbjuds kompletta finansieringslösningar, som omfattar Finnverakoncernens egna produkter samt service som tillhandahålls av offentliga och privata finansiärer.

Finansiering och ansvarsstock enligt affärsenheter

Offererad finansiering, md €20232022202120202019
Inhemsk finansiering*2,11,31,71,71,0
Exportfinansiering**5,15,74,32,95,2
Total7,26,96,14,66,2

* Inkluderar lån, borgen och SMF-exportgarantier
** Inkluderar exportkreditgarantier och specialgarantier

Ansvarsstock (md €)12/202312/202212/202112/202012/2019
Inhemsk finansiering*2,82,83,12,92,3
Exportfinansiering**22,823,522,222,025,2
Total25,626,325,324,927,4

* Inkluderar lån, borgen, SMF-exportgarantier samt garanti- och exportgarantifordringar
** Inkluderar exportkreditgarantier och specialgarantier

Finnveras finansiering kan beviljas de flesta branscher med några undantag.

Risktagning

Behärskad risktagning utgör en väsentlig del av Finnveras verksamhet. Målet med Finnveras verksamhet är att vara självbärande, vilket innebär att Finnvera på lång sikt ska täcka sina egna verksamhetskostnader samt de kredit- och borgensförluster som bolaget svarar för med inkomsterna från affärsverksamheten.

Sanering

Uppföljningen av kundföretagens ekonomiska och operativa ställning utgör en del av Finnveras riskhantering. Finnveras mål är att reagera i ett så tidigt skede som möjligt då kundföretagets läge försvagas för att en livskraftig företagsverksamhet.

Dela sidan: