Finansieringsverksamhet

På denna sida hittar du nyckeltal om Finnveras finansiering samt information om grunderna för Finnveras risktagning.

Nyckeltal om Finnveras finansiering

Finnvera vill genom sin finansieringsverksamhet förbättra finländska företags konkurrenskraft - deras möjligheter att verka och växa både hemma och internationellt. 

Finnverakoncernen bistår sina kunder med lån, borgen, riskkapital och exportfinansiering.Kunderna erbjuds kompletta finansieringslösningar, som omfattar Finnverakoncernens egna produkter samt service som tillhandahålls av offentliga och privata finansiärer.

Finansiering och anvarsstock enligt affärsenheter

Offererad finansiering, md €

2022

2021

2020

2019

2018

Inhemsk finansiering*

1,3

1,7

1,7

1,0

0,9

Exportfinansiering**

5,7

4,3

2,9

5,2

3,0

Total

6,9

6,1

4,6

6,2

3,9

* Inkluderar lån, borgen och SMF-exportgarantier
** Inkluderar exportkreditgarantier och specialgarantier

Ansvarsstock (md €)

12/2022

12/2021

12/2020

12/2019

12/2018

Inhemsk finansiering*

2,8

3,1

2,9

2,3

2,3

Exportfinansiering**

23,5

22,2

22,0

25,2

23,3

Total

26,3

25,3

24,9

27,4

25,6

* Inkluderar lån, borgen, SMF-exportgarantier samt garanti- och exportgarantifordringar
** Inkluderar exportkreditgarantier och specialgarantier

 

Inhemsk finansiering enligt huvudnäringar

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

 

Meur

%

Meur

%

Meur

%

Meur

%

Industri

616

54

1055

64

787

49

526

57

Företagstjänster

251

22

312

19

359

22

190

21

Handel och konsumenttjänster

206

18

174

11

266

17

143

15

Turism

52

5

92

6

174

11

55

6

Landsbygdsföretag

13

1

19

1

22

1

12

1

Totalt

1139

100

1651

100

1608

100

925

100

Finnveras finansiering kan beviljas de flesta branscher med några undantag.

Risktagning

Behärskad risktagning utgör en väsentlig del av Finnveras verksamhet. Målet med Finnveras verksamhet är att vara självbärande, vilket innebär att Finnvera på lång sikt ska täcka sina egna verksamhetskostnader samt de kredit- och borgensförluster som bolaget svarar för med inkomsterna från affärsverksamheten.

Sanering

Uppföljningen av kundföretagens ekonomiska och operativa ställning utgör en del av Finnveras riskhantering. Finnveras mål är att reagera i ett så tidigt skede som möjligt då kundföretagets läge försvagas för att en livskraftig företagsverksamhet.