Strategia ja arvot

Finnveran tehtävä on vastuullisen rahoituksen keinoin edistää yritysten kansainvälistymistä ja vientiä, korjata rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita ja edistää aluekehitystä Suomessa.

Kasvun ja kansainvälistymisen uudistuva ja vastuullinen rahoittaja

Finnveran strategian lähtökohtana on Finnveran perustehtävä: toimia yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäjänä, rahoituspalveluiden täydentäjänä sekä positiivisen aluekehityksen myötävaikuttajana.

Strategiassa on huomioitu rahoitusmarkkinoiden kansainvälinen kehitys, digitalisaation eteneminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Visio

Visiomme on: Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.

Arvot

Arvot kuvaavat tapaamme tehdä ja toimia niin asiakkaita ja muita sidosryhmiä kuin toisiamme kohtaan Finnverassa.

 • Hyvällä asialla
 • Tuumasta toimeen
 • Yhdessä paremmin
 • Rohkeus ratkaista
Finnveran arvot.

  Strategiamme neljä päämäärää

  • Olemme vakaa vienninedistäjä
  • Monipuolistamme rahoitusratkaisuja kasvun mahdollistamiseksi
  • Vaalimme asiakaskokemusta ja digitalisoimme toimintaamme
  • Vahvistamme kumppanuuksia ja yhteistyömalleja

  Strategian kärki on vaikuttavuus, joka tarkoittaa sitä, että rahoituksemme avulla asiakkaamme luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia.

  Vastuullisuus ja sen osa-alueet, ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, hyvä hallintotapa, taloudellinen vastuu ja riskienhallinta ovat strategian perusta, ja etenkin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät toimet on tuotu aiempaa vahvemmin esiin.

  Meillä on osaava henkilöstö, jolla on tahto uudistua ja uskallusta uudistaa.

   

  Finnveran strategian päämäärät.

  Tavoitteemme

  Jokaiseen strategian neljään päämäärään liittyy tavoitteita, joilla vahvistamme ja monipuolistamme palvelujamme ja toimintaamme. 

  ​​​​​​​Toimintamme on vastuullista

  Toimintamme vastuullisuus perustuu ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen, hyvään hallintotapaan, taloudelliseen vastuuseen ja riskienhallintaan. 

  Lisätietoa Finnveran vastuullisuuden johtamisesta ja rahoitustoiminnan vastuullisuudesta löydät Vastuullisuus-sivultamme.

  Näin Finnvera luo arvoa

  Finnvera parantaa ja monipuolistaa suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia sekä täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää yritystoiminnan ja viennin kehitystä.

  Finnveran toiminta on kuvattu arvonluontimallissa, joka kertoo yhtiön tärkeimmät resurssit, liiketoimintamallin ja sen strategisen perustan sekä kuvaa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

  Jaa sivu: