Finnveran rahoituksen toimialarajaukset

Finnveran rahoitus sopii useimmille toimialoille, mutta jotkut toimialat on rajattu Finnveran rahoituksen ulkopuolelle joko Finnveran toimintaa ohjaavassa lainsäädännössä tai yhtiön omissa linjauksissa.

Näitä aloja emme voi rahoittaa

Seuraavat toimialat eivät ole Finnveran rahoitustoiminnan piirissä Finnveran toimintaa ohjaavan lainsäädännön tai yhtiön omien linjausten mukaisesti.

Toimialasta riippumatta merkittävät kielteiset ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ovat luoton hylkäysperusteita. 

Lisää aiheesta

Finnvera rajoittaa vientitakuita öljy- ja kaasuhankkeisiin

Linjaus perustuu Finnveran strategiaan ja tavoitteisiin sekä kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin, joihin Suomi on sitoutunut. 

Finnvera päivitti rahoitustoiminnan toimialalinjauksia

Finnvera ei toimialalinjaustensa mukaisesti osallistu hiilivoimaloiden tai niihin liittyvän infrastruktuurin rahoitukseen. 

Jaa sivu: