Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Ju färre risker desto bättre nattsömn

Riskerna som är förknippade med ditt företags exportaffärer beror för det mesta på kundens oförmåga eller ovilja att betala eller på landet där kundföretaget är verksamt.  Om förutsättningen för att en intressant affär kan genomföras till exempel är längre betalningstid kan vi försäkra ditt avtal mot kreditförluster.

Produkter

 • Garanti för kundfordringar

  Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.

  Läs mer
 • Exportkreditgaranti

  Exportkreditgarantin är avsedd för export med kort betalningstid.

  Läs mer
 • Köparkreditgaranti

  Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land. För exportören innebär garantiarrangemanget att köpesumman fås kontant och kreditriskerna överförs på kreditgivaren. Garantin täcker kommersiella och/eller politiska/ suveräna risker.

  Läs mer
 • Kreditriskgaranti

  Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin exporthandel mot kreditförluster.

  Läs mer
 • Bankriskgaranti

  Finnveras bankriskgaranti beviljas banker som skydd mot risker i anknytning till bankgarantier banken beviljat exportföretag för tryggandet av köpesumman i samband med exportaffärer. Bankgarantin bör ha en motgaranti av köparens bank. Garantin påminner således om rembursrgarantin och täcker på motsvarande sätt utländsk bankrisk.

  Läs mer
 • Rembursgaranti

  Rembursgarantin skyddar banken mot kommersiella och/eller politiska/suveränä risker i anslutning till den exportremburs banken bekräftat. Banken kan ansöka om garanti också för remburs som den bekräftat ensidigt (utan bekräftelseuppdrag).

  Läs mer
 • Växelgaranti

  Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.

  Läs mer
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information