Content Section

Bankriskgaranti

Bankriskgarantin skyddar ett inhemskt exportföretags bank mot risker förknippade med en bankgaranti som tryggar betalningen av köpesumman och som banken beviljat företaget.

Bankriskgaranti

Bankriskgarantin skyddar ett inhemskt exportföretags bank mot risker förknippade med en bankgaranti som tryggar betalningen av köpesumman och som banken beviljat företaget. Bankriskgaranti beviljas banker som skydd mot risker i anknytning till bankgarantier banken beviljat exportföretag för tryggandet av köpesumman i samband med exportaffärer. Bankgarantin bör ha en motgaranti av köparens bank. Garantin påminner således om rembursrgarantin och täcker på motsvarande sätt utländsk bankrisk.

Bankriskgarantin täcker kommersiella risker som beror på köparens bank och politiska risker i köparens banks land. Banken som ansöker om garantin har två alternativa former av garanti, med normal täckningsgrad eller riskfördelningsmodell.

I bankriskgarantier med normal täckningsgrad är täckningsgraden för kommersiella risker högst 95 %. Resten utgör bankens självrisk.

I riskfördelningsmodellen är täckningsgraden för kommersiella och politiska risker högst 50 %. Banken som beviljat bankgarantin bör behålla en bestämd andel av risken, i regel är minst 15 %.

Ansökan om bankriskgaranti

Den undertecknade ansökan skickas per e-post till applications.eca(at)finnvera.fi

Dela sidan: