Content Section

Rembursgaranti

Rembursgarantin skyddar banken mot kommersiella och/eller politiska/suveräna risker i anslutning till den exportremburs banken bekräftat.

Rembursgaranti

Rembursgarantin skyddar banken mot kommersiella och/eller politiska/suveräna risker i anslutning till den exportremburs banken bekräftat. Garantin söks av den bank som bekräftat rembursen. Banken kan välja mellan två alternativa rembursgarantiformer: garanti med normal täckningsgrad eller riskfördelningsmodell.

Banken kan ansöka om garanti också för remburs som den bekräftat ensidigt (utan bekräftelseuppdrag).

Kommersiella risker

Den kommersiella risken förverkligas då den bekräftande banken inte har erhållit prestation 
enligt rembursvillkoren senast på förfallodagen på grund av orsaker som beror på den bank som öppnat rembursen.

Politiska risker

Politiska risker är sådana risker som beror på den öppnande bankens land och som rembursparterna inte kan påverka, såsom exempelvis begränsning av överföring av betalnings valuta, skuldkonsolidering, krig, uppror eller beslagtagning av vara i den öppnande bankens land.

Villkor för rembursgaranti

Rembursen skall vara oåterkallelig och underkastad Internationella Handelskammarens enhetliga regler angående remburser. Rembursgaranti kan också beviljas, då rembursen bekräftats utan  den öppnande bankens uttryckliga fullmakt eller begäran.

Rembursgaranti med normal täckning 

Den normala täckningsgraden för kommersiella och politiska risker är 95 %. Resten utgör bankens självrisk.

Rembursgaranti med riskfördelningsmodellen 

I riskfördelningsmodellen är täckningsgraden för kommersiella och politiska risker högst 50 %. Den bekräftande banken bör behålla en självriskandel som Finnvera fastställer och som är minst 15 %. Resten av risken kan banken dela med övriga risktagare.

Garantikostnader

För rembursgarantier med normal täckning fastställs garanti premien skilt för varje fall. På premiens storlek inverkar kreditvärdigheten hos den öppnande banken och bankens land samt rembursens giltighetstid och betalningstid. 

I riskfördelningsmodellen baserar sig garantipremien direkt på det bekräftelsearvode som banken uppbär. Bekräftelse arvodet skall ligga på en nivå som Finnvera kan godkänna. Förutom garantipremien uppbärs i båda garanti alternativen en handläggningsavgift.

Ansökan om rembursgaranti

Garanti kan sökas av den finländska eller utländska bank som  bekräftar den remburs som öppnats till förmån för den finländska exportören. 

Den undertecknade ansökan skickas per e-post till applications.eca(at)finnvera.fi

Ansökan om ersättning

Det är exportgarantins förmånstagare, dvs. garantitagaren, som i allmänhet är banken eller exportören, som ansöker om ersättning baserad på exportgaranti med en undertecknad ansökan. Ersättningen kan också ansökas av förmånstagaren av ersättningsrättigheter. 

Läs mer om ansökan om ersättningar 

Dela sidan: