Investerare

Finländska företag kan försäkra sina investeringar i utlandet mot sådana politiska risker som förknippas med mottagarlandet samt i specialfall även mot kommersiella risker.

Garantier som beviljas investerare

Finländska företag kan försäkra sina investeringar i utlandet mot sådana politiska risker som förknippas med mottagarlandet samt i specialfall även mot kommersiella risker.  Om banken finansierar en investering med ett lån kan Finnvera täcka den politiska risken i anslutning till investeringen genom att bevilja banken en investeringsgaranti.

Investeringen kan rikta sig till ett befintligt företag eller ett företag som ska grundas, och den ska främja den ekonomiska utvecklingen både i placeringslandet och i Finland.

 

Investeringsgaranti

Med investeringsgarantin kan den finländska investeraren försäkra en investering i utlandet mot politiska risker och i vissa fall också kommersiella risker.