Investoijille

Suomalaiset yritykset voivat vakuuttaa ulkomaille tekemänsä investoinnit kohdemaahan liittyvien poliittisten riskien sekä erityistapauksissa myös kaupallisten riskien varalta.

Investoijille myönnettävät takuut

Suomalaiset yritykset voivat vakuuttaa ulkomaille tekemänsä investoinnit kohdemaahan liittyvien poliittisten riskien sekä erityistapauksissa myös kaupallisten riskien varalta. Jos pankki rahoittaa investointia lainalla, Finnvera voi kattaa investointiin liittyvän poliittisen riskin myöntämällä pankille investointitakuun.

Investointi voi kohdistua perustettavaan tai olemassa olevaan yritykseen, ja sen tulee edistää sijoitusmaan ja Suomen talouskehitystä.

 

Investointitakuu

Finnveran investointitakuulla suomalainen sijoittaja voi vakuuttaa ulkomaisen investoinnin poliittisten riskien varalta.