Content Section

Investeringsgaranti

Med investeringsgarantin kan den finländska investeraren försäkra en investering i utlandet mot politiska risker och i vissa fall också kommersiella risker.

Investeringsgaranti

Med investeringsgarantin kan den finländska investeraren försäkra en investering i utlandet mot politiska risker och i vissa fall också kommersiella risker. Investeringsformer som täcks av garantin:

  • aktiekapitalinvestering som investeraren gör i form av pengar eller apport och dividender
  • delägarlån som investeraren beviljat investeringsföretaget
  • lån som någon bank beviljat investeringsföretaget
  • borgen som investeraren ställer som säkerhet för banklån.

Politiska risker som täcks med garantin

  • begränsningar av växling och överföring av valuta vidtagna av myndigheterna i landet där investering gjorts
  • nationalisering och tvångsinlösen av investering samt där med jämförbara myndighetsåtgärder
  • förlust av investeringsföretagets tillgångar eller avbrott i investeringsföretagets verksamhet på grund av krig, uppror eller revolution eller där med jämförbart exceptionellt förhållande.

Villkor för investeringsgaranti

Beviljande av garanti förutsätter att investeringen främjar utvecklingen av ekonomin både i mållandet och i Finland. Mållandet skall vara garantidugligt. Föremålet för investeringen skall vara ett existerande företag eller ett företag som håller på att grundas.

Investeraren skall ha sin hemort i Finland samt besitta tillräckliga förutsättningar för genomförandet av investeringen. Investeraren kan också vara ett sådant utländskt företag, i vilket ett företag med hemort i Finland har bestämmanderätt.

Täckningsgraden för politiska risker är vanligen 95 %. Vid banklån kan täckningsgraden vara 100 %. I specialfall kan Finnvera täcka också investeringens kommersiella risker för banken som beviljar investeringslånen. Garanti kan beviljas för minst tre och högst tjugo år.

Garantikostnader

En garantipremie tas ut en gång om året på förhand och beräknas på beloppet av den garanterade aktiekapitalinvesteringen och dividenderna. Garantipremien för en låneinvestering beräknas på kreditkapitalet. Premiens storlek beror på mållandets kreditvärdighet och de risker som täcks. För behandling av garantiansökan och ändringar i garantin debiteras en behandlingsavgift.

Ansökan om investeringsgaranti

Garantin kan sökas av investerare eller bank.

Dela sidan: