Wärtsilä

Finnvera beviljar en exportkreditgaranti för att finansiera Wärtsiläs leveranser till Uzbekistan

Wärtsilä levererar reservdelar och uppgraderingskomponenter, inklusive mjukvaru-uppdateringar, till två existerande kraftverk i Uzbekistan. Syftet med moderniseringen av kraftverken, som drivs med motorer tillverkade av Wärtsilä, är att förbättra driftssäkerheten och verkningsgraden, det vill säga minska bränsleförbrukningen.

Garantiavtal undertecknat: 4.10.2024.
Garantitagare: Bayerische Landesbank, Tyskland
Exportör: Wärtsilä Finland Ab
Kreditgivare: Bayerische Landesbank, Tyskland
Köpare: Aksa Enerji Üretim A.Ş., Turkiet, Aksa Enerji Tashkent FE LLC, Uzbekistan och Aksa Enerji Bukhara FE LLC, Uzbekistan                                                                     
Kredittagare: Aksa EnerjiÜretim A.Ş., Turkiet
Garantigivare: Kazancı Holding A.Ş., Turkiet
Exporttransaktion: Reservdelar, uppgraderingskomponenter, mjukvaru-uppdateringar, samt därtill hörande servicearbeten till två existerande kraftverk i Uzbekistan
Garanterat kreditbelopp: 46,9 miljoner euro.
Lånematuritet: 10 år.
Garantitäckning: 95 % för politiska och kommersiella risker.

Miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori B): Enligt Finnveras ES-riskklassificering hör transaktionen till kategori B. Vidare anses projektet enligt OECDs Common Approaches-priciper utgöra en ett så kallat pågående projekt. De huvudsakliga riskerna som identifierats är drivhusgaser, påverkan på luftkvaliteten, samt buller. Projektet omfattas inte av Finnveras olje & gasdirektiv, då ansökan för exportkredit inlämnats innan direktivet trädde i kraft (1.1.2023).