Content Section
Valmet och Andritz

Finnvera garanterar Valmets och Andritz leveranser till Kina

Finnvera har beviljat köparkreditgaranti för en kredit på cirka 128 miljoner euro som hänför sig till Valmets och Andritz leveranser till Sun Paper i Kina.
""

Finnvera har beviljat köparkreditgaranti för en kredit på cirka 128 miljoner euro som hänför sig till Valmets och Andritz leveranser till Sun Paper i Kina. Sun Paper, som är en av de största aktörerna i sin bransch i Kina, investerade sammanlagt cirka två miljarder euro i det nya greenfield-cellulosa- och pappersintegratet i Beihai i södra Kina. De leveranser som Finnvera garanterar hänför sig till projektets första skede, som fokuserar på produktion av skriv- och tryckpapper.

Tyska DZ BANK AG är kreditgivare och arrangerar krediten i finansieringen, vars första fas innehåller leveranser från Finland, Sverige och Österrike och den andra fasen från Tyskland.

Finnvera och DZ BANK har samarbetat i bedömningen av projektets miljökonsekvenser och sociala konsekvenser och det internationella bolaget ERM har fungerat som finansiärernas gemensamma utomstående och oberoende konsult. Det nya massa och pappersbruket byggs i industriområdet i Tieshangang. Projektets mest betydande risker för miljö och mänskliga rättigheter hänför sig till anskaffning av träråvara, markförvärv och förflyttning av invånare från området och anslutning till dessa ingår i projektets åtgärdsplan för miljöfrågor och sociala frågor. I kreditavtalet ingår krav på åtgärder och övervakning som syftar till att säkerställa att virkesanskaffningen uppfyller internationella standarder och att finansiärerna får mer information om markförvärv och förflyttning av invånare. Enligt konsultutredningen har markförvärvet, exproprieringen och ersättningarna utförts med den lokala befolkningens samtycke och i enlighet med lokala lagar. Fabrikens energikälla är en kraftverk, som använder bioenenergi och stenkol. Kraftverket ingår inte i den finansierade helheten.

""


 

Garantibesittare och kreditgivare: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Exportörer: Valmet Technologies Oy, Valmet AB, Andritz Oy och Andritz AG
Köpare och kredittagare: Guangxi Sun Paper Co., Ltd.
Garanterare: Shandong Sun Paper Co., Ltd.
Exportvara/Projekt: Utrustning och service till en massa- och pappersfabrik
Köparens land: Kina
Kreditbelopp: 128 miljoner euro
Maturitet: 1 + 10 år
Kategori för miljö- och sociala risker: A
Uppgifter av miljö- och social påverkan (kategori A): Grundinformation samt information om miljömässiga och sociala konsekvenser har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet undertecknades. Publiceringstid: 30.10 2020: https://www.finnvera.fi/sites/finnvera.fi/files/2020-11/EIA%20Sun%20Paper.pdf
International standards applied in benchmarking: IFC Performance Standards and relevant EHS Guidelines
Kontakt: [email protected]
Publiceringstid: 9.9.2021

Dela sidan: