Content Section
Metso

Finnvera beviljar en exportkreditgaranti för att finansiera Metsos leveranser till Turkiet

Finnvera har beviljat en garanti för en exportkredit som finansierar en del av Metsos leveranser till turkiska Hekimhan Mining.
""

Finnvera har beviljat en garanti för en exportkredit som finansierar en del av Metsos leveranser till turkiska Hekimhan Mining. Exportkrediten arrangeras och beviljas av Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen), Tyskland och uppgår till ca 23 miljoner euro.

Metso levererar en kalcineringsanläggning till Hekimhan Minings Deveci järnmalmsgruva, Turkiet.  Metso har tidigare moderniserat Hekimhan Minings kalcineringsanläggning, som startade sin verksamhet 2020. Kalcineringen förbättrar kvaliteten på järnmalmen som produceras av gruvan. Den beviljade exportkreditfinansieringen kompletterar låntagarens övriga långfristiga kreditfinansiering.

Hekimhan Mining är en del av det turkiska Kologlu Holding-konglomeratet, som startade sin verksamhet 1976. Gruppen ägs av grundarfamiljen.onsernin omistaa perustajaperhe.

Exportör: Metso USA Inc., Förenta Staterna.
Garantitagare: Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen), Tyskland. 
Kreditgivare: Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) , Tyskland.
Köpare och kredittagare: Hekimhan Madencilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkiet.
Garantigivare: Koloğlu Holding A.Ş., Türkiye och Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkiet.
Projekt and Projekt’s ort: kalcineringsanläggningen för Deveci järnmalmsgruva, Turkiet. 
Exporttransaktion: utrustning och tjänster for en kalcineringsanläggning bestående av roterugn, kylelement ock stödrullar.
Garanterad kreditbelopp: ca EUR 23 miljoner.
Garantitäckning: 95 % för politiska och kommersiella risker.
Garanterat kreditmaturitet: 9 år.
ES-risk kategori: A.
Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards 1-8 och relevanta Environmental, health and social guidelines (EHS General Guidelines, EHS Guidelines for Mining).
Miljöuppgifter ock sociala uppgifter (projekt i kategori A): Enligt Finnveras ES-risk klassificering och OECD:s Common Approaches-avtal klassificeras transaktionen som riskkategori A-projekt. En miljömässig- och social- due diligence-bedömning (ESDD) genomfördes för projektet. De huvudsakliga riskerna som identifierats är stoftutsläpp och, vad gäller det befintliga gruvområdet, de permanenta effekterna i miljön på grund av den befintliga dagbrottsbrytningen. En miljö- och social handlingsplan (ESAP) för ES-riskhanteringen har tagits fram och åtgärderna har bedömts vara lämpliga för projektet. Efter implementeringen av ESAP följer projektet Finnveras ES-policy.
Kontakt: [email protected]
Garantiavtal undertecknat: 25.10.2023.
Uppgifterna publicerade: 5.2.2024

Dela sidan: