Content Section
Andritz Oy

Stora utrustnings- och serviceleveranser från Andritz till en cellulosafabrik i Brasilien med Finnveras garanti

Finlands Exportkredit Ab har beviljat det brasilianska företaget Suzano S.A. en exportkredit på 800 miljoner dollar garanterad av Finnvera.
""

Sellu- ja paperiteollisuuden teknologioihin erikoistunut Andritz toimittaa brasilialaiselle Suzano S.A.:lle kaikki olleelliset laitteet ja palvelut Brasilian Ribas do Rio Pardoon rakennettavalle Cerradon sellutehtaalle.

Suomen Vientiluotto Oy on myöntänyt Cerrado-hankkeeseen liittyen Suzanolle 800 miljoonan dollarin Finnveran takaaman vientiluoton. Rahoituksen järjestäjäpankkina ja takuun haltijana toimii HSBC Bank plc.

Suzano on maailman johtavia eukalyptussellun tuottajia ja yksi Latinalaisen Amerikan suurimmista yrityksistä. Uuden Cerradon tehtaan on määrä tuottaa vuosittain 2,55 miljoonaa tonnia sellua ja siitä tulee maailman suurin yksittäinen eukalyptussellua tuottava linja. Laitos kasvattaa yhtiön tuotantokapasiteettia noin viidenneksellä. Kaiken kaikkiaan tehdashankkeen arvo on BRL 19,3 miljardia (noin USD 3,7 miljardia) ja se on yksi Brasilian suurimmista käynnissä olevista yksityisen sektorin investoinneista.

Finnvera on vahvasti mukana sellutehdasinvestointien rahoittamisessa, sillä uusi sellutehdas vaatii aina suomalaista osaamista. Andritz kuvaa toimituskokonaisuutensa tuovan merkittävää lisäarvoa ja olevan erittäin resurssitehokas ratkaisu sisältäen johtavaa teknologiaa kaikissa kuidun tuotannon ja kemikaalien talteenoton pääprosessialueissa. Andritzin mukaan tilaus työllistää Suomessa huomattavasti. Vaikutus Helsingissä, Kotkassa, Lahdessa, Varkaudessa ja Savonlinnassa on kaikkiaan 260 henkilötyövuotta.

Hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten riskien luokka on A, ja hanketta on verrattu olennaisiin IFC:n Performance standardeihin ja Maailmanpankkiryhmän ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjeistuksiin. Keskeiset korjaamista vaativat toimenpiteet on kirjattu toimenpidesuunnitelmaan, jonka toteuttamisen myötä hankkeen arvioidaan täyttävän annetut edellytykset.

Information om finansiering

Garantitagare: HSBC Bank plc.
Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
Exportörer: Andritz Oy, Andritz AG och Andritz Brasil Ltda
Köpare och kredittagare: Suzano S.A.
Exportvara: Utrustning och service till Cerrado cellulosafabrik
Köparens land: Brasilien
Kreditbelopp:  USD 800 miljoner
Maturitet: 2 + 10 år
Kategori för miljö- och sociala risker: A
Uppgifter av miljö- och sociala påverkan: Projektets största ES-risker förknippas med (i) antalet arbetare under konstruktionstiden (ii) arbetshälsa och –säkerhet (iii) transport och lagring av farliga kemikalier (iv) vatten- och luftutsläpp (v) möjliga livsmiljö- och biodiversitetseffekter (vi) anskaffning av jordområden och (vii) uppdragstagarnas och arbetstagarnas arbetsomständigheter.

En ”Environmental and Social Due Diligence” (ESDD)-rapport utfördes där projektets miljö- och sociala förvaltningsprocess och dokumentation jämfördes med IFC:s miljö- och sociala ansvarsnormer (Performance Standards). En handlingsplan upprättades för att hantera de identifierade riskerna och få verksamheten att överensstämma med (ESAP) kraven. Projektet anses uppfylla IFC:s Performance Standards krav efter att ESAP åtgärderna blir uppfyllda.

International standards applied in benchmarking: IFC Performance Standards 1-6 and relevant EHS Guidelines
Kontakt: [email protected]
Publiceringstid: 13.1.2023

Dela sidan: