Content Section
Nyheter

Finnveras förnyade onlinetjänst för banker och finansinstitut införs onsdagen 22.5.2024

Den förnyade onlinetjänsten hittas på samma sätt som tidigare via webbplatsen Extra.finnvera.fi, som är avsedd för våra finansiärer.
Published date

Finnveras förnyade onlinetjänst för banker och finansinstitut kommer att vara tillgänglig onsdagen den 22 maj 2024. Reformen påverkar inte inloggningen, utan tjänsten använder fortfarande finansiärernas personliga användarnamn som den gamla tjänsten.

Observera i reformen

  • Pågående ansökningar ska helst vara ifyllda och inskickade senast den 21 maj kl. 15.00 på den gamla tjänsten, eftersom de inte går över till den förnyade tjänsten.
  • Att göra borgen- och ändringsansökan samt att skicka meddelanden kommer att överföras till den förnyade tjänsten omedelbart efter att tjänsten tagits i bruk.
  • Ansökningar gjorda före införandet av den förnyade tjänsten, samt relaterade beslut och handlingar, finns på den gamla tjänsten. De övergår inte till den nya tjänsten.
  • Den gamla tjänsten för finansiärer kommer att upphöra i september 2024. Observera att man inte kan logga in i den gamla tjänsten efter det. Även de dokument som finansiärerna vill behålla, måste sparas innan övergångsperioden tar slut. Även meddelandehistoriken från den gamla tjänsten kommer inte att övergå till den nya tjänsten.
  • Ansökan om rembursgarantin och relaterade meddelanden förvaras ändå i den gamla tjänsten. Dessa överförs till den nya onlinetjänsten uppskattningsvis i början av 2025. 

Onlinetjänstens utseende och användargränssnitt har uppdaterats, och vi hoppas att det ska göra vår tjänst ännu lättare och smidigare att använda. Den förnyade onlinetjänsten hittas på samma sätt som tidigare via webbplatsen Extra.finnvera.fi, som är avsedd för våra finansiärer, samt direkt på adressen https://online3.finnvera.fi/FinancerPortal/.

Mer information om förnyelsen

Mer information om finansiärernas onlinetjänst finns på webbplatsen Finansiärers Extranet riktad till våra finansiärspartner. Vår kundtjänst hjälper också till med frågor som rör Finnveras finansieringsmöjligheter och med att fylla i elektroniska ansökningar och elektroniska transaktioner.
 

Dela sidan: