Content Section
Nyheter

Finnveras onlinetjänst för banker och finansinstitut förnyas

Den nya onlinetjänstens framsida kommer att instruera var man ska utföra ärenden. Målet är att servicestigen ska vara så komplett som möjligt under förnyelsen. Servicestigen bestäms utifrån din ansökan.
Published date

Finnvera förnyar sin onlinetjänst i maj 2024. Den förnyade onlinetjänsten för banker och finansinstitut kommer att vara tillgänglig onsdagen den 22 maj 2024 enligt den gällande planen. 

I och med reformen kommer tjänstens användargränssnitt och utseende övergå till en förnyad plattform, som har tagits fram genom att lyssna på respons från våra finansieringspartners. Alla gamla bekanta funktioner från den gamla plattformen överförs till den nya. Reformen påverkar inte inloggningen, utan tjänsten använder fortfarande finansiärernas personliga användarnamn som den gamla tjänsten.

Observera i reformen

  • Att göra borgen- och ändringsansökan samt att skicka meddelanden kommer att överföras till den förnyade tjänsten omedelbart efter att tjänsten tagits i bruk.
  • Pågående ansökningar ska helst vara ifyllda och inskickade senast den 21 maj kl. 15.00 på den gamla tjänsten, eftersom de inte går över till den förnyade tjänsten.
  • Ansökningar gjorda före införandet av den förnyade tjänsten, samt relaterade beslut och handlingar, finns på den gamla tjänsten. De övergår inte till den nya tjänsten. 
  • Den gamla tjänsten för finansiärer kommer att upphöra i september 2024. Observera att man inte kan logga in i den gamla tjänsten efter det. Även de dokument som finansiärerna vill behålla, måste sparas innan övergångsperioden tar slut. Även meddelandehistoriken från den gamla tjänsten kommer inte att övergå till den nya tjänsten.
  • Ansökan om rembursgarantin och relaterade meddelanden förvaras ändå i den gamla tjänsten. Dessa överförs till den nya onlinetjänsten uppskattningsvis i början av 2025. 

Finnvera förnyar sin onlinetjänst stegvis under 2023–2025

Förnyelsen är en del av en större totalförnyelse av våra onlinetjänster, där tjänsterna stegvis överförs till den nya plattformen under 2023–2025. Finnvera har redan tidigare förnyat sin onlinetjänst för företags- och privatkunder. Även services för exportörer övergår till den nya tjänsten i slutet av maj 2024.

Mer information om förnyelsen  

Mer information om finansiärernas onlinetjänst finns på webbplatsen Finansiärers Extranet riktad till våra finansiärspartner. Vår kundtjänst hjälper också till med frågor som rör Finnveras finansieringsmöjligheter och med att fylla i elektroniska ansökningar och elektroniska transaktioner.

Kontaktuppgifter till kundtjänst:

  • vår kundtjänst kan nås (mån-fre kl. 9–16.15) på telefon 029 460 2581
  • eller per e-post: asiakaspalvelu(at)finnvera.fi
Dela sidan: