Content Section
Nyheter

Tjänsterna för exportörer i Finnveras onlinetjänst förnyas onsdagen den 22 maj 2024

""
Published date

Tjänsterna för exportörer i Finnveras onlinetjänst förnyas onsdagen den 22 maj 2024. I och med förnyelsen överförs tjänsterna för exportörer till en modernare ärendeplattform. Alla de bekanta funktionerna i den gamla onlinetjänsten överförs till den nya plattformen. Förnyelsen påverkar inte inloggningen till tjänsten, utan användare loggar fortfarande in genom Suomi.fi-identifiering, och redan gjorda fullmakter förblir giltiga även efter förnyelsen.

Observera följande i samband med förnyelsen

  • PDF-utskrifter av ansökningar om exportgaranti och höjning samt anmälningar om export och dröjsmål som skickats via den gamla onlinetjänsten överförs inte till den nya ärendeplattformen. Likaså försvinner också halvfärdiga ansökningar om exportgaranti och höjning från tjänsten i samband med ändringen. Inskickade ansökningar och anmälningar förvaras dock hos Finnvera. 
  • För att säkerställa att halvfärdiga ansökningar inte försvinner i och med förnyelsen, vänligen se till att de halvfärdiga ansökningarna har färdigställts och skickats till Finnvera senast tisdagen den 21 maj 2024. Alternativt kan du börja fylla i en ny ansökan om exportgaranti eller höjning på den nya ärendeplattformen från och med onsdagen den 22 maj 2024. 
  • Om du vill bevara ansökningar och/eller anmälningar som redan har skickats till Finnvera, vänligen hämta de önskade pdf-utskrifterna från onlinetjänsten senast tisdagen den 21 maj 2024 kl. 15.00.
  • Tjänsterna för exportörer finns tillgängliga efter inloggning på onlinetjänstens startsida under avsnittet Exporttjänster eller till vänster på startsidan under rubriken EGNA UPPGIFTER / Exportgarantitjänster och + SKAPA NY / Exportgarantiansökan.
  • Exportgarantiansökan börjar fortfarande med att fastställa behovet, där man via onlinetjänsten kan utreda exportgarantiansökans typ/produkt (kreditrisk-, köparkredit-, växelgaranti eller garanti för kundfordringar). I och med förnyelsen av onlinetjänsten kan du även ansöka om en ny kreditgräns för en befintlig kreditriskgaranti för en fortlöpande export direkt i det första skedet av kartläggningen av behovet av exportgarantiansökan. Förnyelsen påskyndar i viss mån processen för att fylla i behovskartläggningen.  

Finnvera förnyar stegvis sina onlinetjänster under 2023–2025

Förnyelsen är en del av en större totalförnyelse av våra onlinetjänster, där tjänsterna stegvis överförs till den nya plattformen under 2023–2025. Finnvera har redan tidigare förnyat onlinetjänsterna för företags- och personkunder. 

Mer information om förnyelsen 

Vår kundtjänst hjälper dig i frågor som gäller onlinetjänsterna.
 

Dela sidan: