Kasvuyrityksen rahoitussuunnittelu

Hyvä rahoitussuunnitelma on edellytys hankkeen toteuttamiseksi. Kasvavalle yritykselle rahoituksen suunnittelu on välttämätöntä myös riskien arvioimiseksi.

Rahoitussuunnittelulla mahdollistetaan hankkeen sujuvampi käsittely

Rahoituksen etukäteissuunnittelulla ja riskien arvioimisella mahdollistetaan sujuva hankkeen käsittely. Mitattavat riskit ovat paremmin hallittavissa.

Rahoitustarpeen suuruus vaikuttaa käytettävissä olevan rahoitusratkaisun valintaan ja käy yleensä ilmi liiketoiminta- ja investointisuunnitelmasta. Työkalun liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja ylläpitoon löydät esimerkiksi Oma Yritys-Suomi -palvelusta. Liiketoimintasuunnitelma ja tulossuunnitelma tarvitaan myös Finnveran rahoitushakemuksen liitteeksi.

Kasvun suunnittelussa on tärkeää huomioida myös kassavarojen ja maksuvalmiuden ennakointi. Kassavirtalaskelman laatimisesta voit lukea lisää Suomi.fi-sivustolta.

Finnveran ratkaisut kasvavalle yritykselle

Finnvera voi auttaa yritystä kasvuun rahoittamalla investointeja, kaupankäyntiä, kansainvälistymistä tai omistajanvaihdoksia. 

Kasvuyritysten kotimaan pienehköihin rahoitustarpeisiin soveltuva rahoitusratkaisu on pk-takaus, jota pankki hakee puolestasi suoraan Finnveralta. Jos pk-takaus ei sovellu hankkeesi rahoitukseen, voidaan rahoittamiseen mahdollisesti käyttää muita Finnveran rahoitusratkaisuja, esimerkiksi Finnvera-takausta.

Isommat hankkeet Finnvera rahoittaa yleensä yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa, joten olethan aina yhteydessä ensin pankkiisi.

Kasvuyrityksen tuotekehitys- ja investointihankkeiden tai kansainvälistymiseen monipuolisia palveluja tarjoaa myös Team Finland -verkosto. Lue lisää Team Finland- verkoston palveluista yrityksille

Finnveran rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta vaihtelee

Pk-takausta käytettäessä Finnveran takausosuus on aina 80 % lainan määrästä. Muiden rahoitusratkaisujen kohdalla rahoitusosuutemme on pääsääntöisesti 50 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Kaupan tai toimituksen edellyttämässä valmistusaikaisessa rahoituksessa Finnveran rahoitusosuus voi tapauskohtaisesti olla jopa 80 %.

Vaadittavan omarahoitusosuuden suuruus vaihtelee hankkeen mukaisesti. Investoinneissa tyypillinen omarahoituksen osuus on 15 prosenttia. Alku- ja pk-takauksissa Finnvera ei edellytä omarahoitusosuutta.

Jaa sivu: