Organisaatio

Finnvera toimii 15 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Näiltä sivuilta löydät tietoa Finnveran organisaatiosta.

Organisaatio

Finnveran hallinnosta ja sen toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Alla olevassa kuvassa on kuvattu yhtiön liiketoiminta-alueet ja yksiköt sekä alueorganisaatio.

Organisaatiokaavio.

Hallintoneuvosto

Puheenjohtaja

Sofia Vikman
kansanedustaja (Kokoomus)

Varapuheenjohtaja

Johannes Koskinen
kansanedustaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)

Jäsenet

Eeva-Johanna Eloranta
kansanedustaja (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)

Mari Holopainen
kansanedustaja (Vihreät)

Anne Kalmari
kansanedustaja (Keskusta)

Juho Kautto
kansanedustaja (Vasemmistoliitto)

Mari Laaksonen
valtuuston puheenjohtaja (Suomen Yrittäjät ry)

Kari Luoto
toimitusjohtaja (Päivittäistavarakauppa ry)

Veli-Matti Mattila
johtaja, pääekonomisti (Finanssiala)

Seppo Nevalainen
ekonomisti (Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry)

Martin Paasi
puheenjohtaja (Suomen Ekonomit)

Juha Pylväs
kansanedustaja (Keskusta)

Lulu Ranne
kansanedustaja (Perussuomalaiset)

Joakim Strand
kansanedustaja (Ruotsalainen kansanpuolue)

Katja Syvärinen
johtaja (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK)

Tommi Toivola
johtaja (Elinkeinoelämän Keskusliitto EK)

Ville Valkonen
kansanedustaja (Kokoomus)

Annika Ylätalo
lakimies (Finnvera)

Hallitus

Puheenjohtaja

Petri Ekman (1958), DI

Petri Ekman on Finnveran hallituksen sekä hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. Hän on toiminut yrityspankkitoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävissä yhteensä yli 20 vuotta vuodesta 1987 alkaen Postipankissa, ABN AMRO Bankissa ja Pohjola Pankissa sekä yritysvakuutuksen johtotehtävissä If Vahinkovakuutuksessa ja Pohjola Vakuutuksessa vuosina 2005‒2017. Tällä hetkellä Ekman toimii itsenäisenä konsulttina, on Euroclear Finlandin hallituksen puheenjohtaja ja XMLdation Oy:n hallituksen jäsen.

I varapuheenjohtaja

Elise Pekkala (1959), varatuomari, LL.M, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

Finnveran hallituksen jäsen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen 17.3.2023 alkaen.

Elise Pekkala toimii työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä ja toimivat markkinat -osastolla vastuualueenaan laaja-alainen kilpailupolitiikka. Pekkala on aikaisemmin toiminut mm. valtiontukisääntelystä vastaavan ryhmän päällikkönä sekä neuvonantajana eri ministeriöiden markkinaehtoisen toiminnan rakenneuudistushankkeissa. Hän on toiminut Valtiontakuurahaston johtokunnan puheenjohtajana vuosina 2019–2023 sekä Finnveran hallituksessa vuosina 2004–2014.

II varapuheenjohtaja

Mikko Spolander (1967), KTL, ylijohtaja, valtiovarainministeriö

Finnveran hallituksen jäsen ja hallituksen riskivaliokunnan jäsen 17.3.2023 alkaen.

Mikko Spolander toimii VM:ssä osastopäällikkönä kansatalousosastolla. Spolander kuuluu ministeriön johtoryhmään ja on lisäksi rahoitusvakausrahaston hallituksen puheenjohtaja, Eläketurvakeskuksen edustajiston jäsen, Tilastokeskuksen neuvottelukunnan jäsen sekä OECD:n talouspolitiikan komitean (EPC) Suomen päädelegaatti.

Jäsenet

Hannu Jaatinen (1957), KTM, eMBA

Hannu Jaatinen on Finnveran hallituksen jäsen, hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen. Hän toimi vuosina 1985‒2020 asiantuntija- ja johtotehtävissä OP-Ryhmän yritystutkimuksessa, riskienhallinnassa ja yrityspankkitoiminnassa, viimeksi OP Yrityspankki Oyj:n varatoimitusjohtajana. Tällä hetkellä Jaatinen toimii hallituksen jäsenenä Kisko Consulting Oy:ssä ja Kisko Capital Oy:ssä.

Ritva Laukkanen (1954), KTM

Ritva Laukkanen on ollut Finnveran hallituksen jäsen vuodesta 2017 ja on hallituksen riskivaliokunnan puheenjohtaja. Vuosina 1990–2011 hän toimi useissa johtotehtävissä Maailmanpankkiryhmään kuuluvassa Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC:ssä. Ennen siirtymistään IFC:hen Laukkanen työskenteli 10 vuoden ajan useissa eri tehtävissä American Scandinavian Banking Corporationissa New Yorkissa, muun muassa yritysten antolainauksen johdossa. Vuodesta 2012 lähtien hän on toiminut eri hallitustehtävissä. Laukkanen on AccessHolding Microfinance AG Berliinin hallituksen jäsen.

Anne Nurminen (1981)

Anne Nurminen on Finnveran hallituksen jäsen ja hallituksen riskivaliokunnan jäsen. Nurminen toimii toimitusjohtajana perheomisteisessa konepajayhtiössä Helkone Group Oy:ssä ja ratsastusvalmennukseen keskittyvässä Pixy Finland Oy:ssä. Lisäksi hän on hallituksen puheenjohtaja Hellmanin Konepaja Oy:ssä sekä Protools Oy:ssä. Nurminen on mm. Teknologiateollisuus ry:n hallituksen ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yrittäjävaltuuskunnan jäsen.

Elina Piispanen (1963), KTM

Elina Piispanen on Finnveran hallituksen jäsen sekä hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsen. Hän on toiminut Sanoma Media Finlandin transformaatiojohtajana 20162018 ja sitä ennen tehnyt lähes 30 vuoden uran maailman suurimman konsultoinnin ja teknologian asiantuntijapalveluyrityksen Accenturen palveluksessa useissa eri johto- ja asiantuntijatehtävissä. Tällä hetkellä Piispanen toimii itsenäisenä konsulttina, on Punaisen Ristin Ensiapuyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä Loihde Oyj:n, Oiva Isännöinti Oy:n, Sitowise Oyj:n ja Telko Oy:n hallituksen jäsen.

Petri Viertiö (1962), DI

Petri Viertiö on Finnveran hallituksen jäsen ja hallituksen riskivaliokunnan jäsen. Viertiö toimii S-Pankin riskienhallintajohtajana ja johtaa myös pankin vastuullisuuteen keskittyvää ESG-koordinaatioryhmää. Hän on aiemmin toiminut riskienhallinnan johtotehtävissä muun muassa Nordeassa, Danske Bankissa, Pohjola Pankissa ja Sampo Oyj:ssa. Lisäksi Viertiö on toiminut OP-Henkivakuutuksen hallituksen jäsenenä ja liikkeenjohdon neuvontapalvelujen johtajana Ernst & Youngissa.

Johtoryhmä ja johtajisto

Johtoryhmässä käsitellään strategiaan, liiketoiminnan ja asiakastyön linjauksiin sekä omistajaohjaukseen liittyviä asioita. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, pk-yritysten ja suuryritysten rahoituksesta vastaavat liiketoimintajohtajat, talousjohtaja, hallintojohtaja, luottopäätösyksikön johtaja, kehitysjohtaja, riskienhallintajohtaja sekä viestintäjohtaja.

Johtoryhmä

Pauli Heikkilä (1962), TkT
toimitusjohtaja

Johtoryhmän, johtajiston ja rahoitusjohtoryhmän puheenjohtaja 2005–
Laatukeskus Excellence Finland, neuvottelukunnan jäsen 2005–
Team Finland -johtoryhmän jäsen 2016–
Suomen Vientiluotto Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–

Jussi Haarasilta (1973) OTM, KTM
liiketoimintajohtaja, suuryritykset

Johtoryhmän, johtajiston ja rahoitusjohtoryhmän jäsen 2015–
Suomen Vientiluotto Oy, hallituksen jäsen 2016–
Finnfund, hallituksen jäsen 2019–

Juuso Heinilä (1978), DI, KTM
liiketoimintajohtaja, pk-yritykset

Johtoryhmän, johtajiston ja rahoitusjohtoryhmän jäsen 2018–

Ulla Hagman (1969), KTM 
talousjohtaja, talous ja varainhallinta

Johtoryhmän ja johtajiston jäsen 2007–
Suomen Vientiluotto Oy, hallituksen jäsen 2010–
FinnHEMS Oy, hallituksen jäsen 2020

Risto Huopaniemi (1975), OTK
hallintojohtaja, lakiasiat ja hallinto

Johtoryhmän ja johtajiston jäsen 2009–
Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry, hallituksen jäsen 2010–

Tapio Jordan (1967), KTM, MMK
luottopäätösyksikön johtaja

Johtoryhmän ja johtajiston jäsen 2019–
Rahoitusjohtoryhmän varapuheenjohtaja 2019–

Minna Kaarto (1980), DI
kehitysjohtaja, (CDO, Chief Digitalisation Officer)

Johtoryhmän ja johtajiston jäsen 2019–

Tina Schumacher (1967), KTM, CEFA
riskienhallintajohtaja, riskienvalvonta

Johtoryhmän ja johtajiston jäsen 2019–

Tarja Svartström (1971), MMM
viestintä ja HR-johtaja, viestintä ja HR

Johtoryhmän ja johtajiston jäsen 2011–

Johtajisto

Johtajistossa käsitellään Finnveran henkilöstöön laajasti vaikuttavat asiat. Johtajistoon kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi Itä-Suomen aluejohtaja ja henkilöstöyhdistysten edustajat.

Mikko Vänttinen (1964), Yo-Merkonomi, eMBA
Aluejohtaja, Itä-Suomi

Johtajiston jäsen 2018–

Heikki Lähdesmäki (1961), KTM
Rahoituspäällikkö

Johtajiston jäsen 2006–
Finnveran Akavalaiset ry

Ilse Salonen (1959), merkonomi
asiantuntija

Johtajiston jäsen 2019–
Finnveran Toimihenkilöt ry, jäsen

Mika Johansson (1981), FM
rahoituspäällikkö

Johtajiston jäsen 2019–
Erityisrahoituksen Ammattilaiset ERA Pro ry, jäsen

Alueorganisaatio

Etelä-Suomi
Helsinki, Lappeenranta

Aluejohtaja Anna Karppinen
Aluepäällikkö Anna-Mari Palo
Aluepäällikkö Matti Reijonen
Aluepäällikkö Marjo Seppälä

Länsi-Suomi
Pori, Turku, Vaasa

Aluejohtaja Seija Pelkonen
Aluepäällikkö Päivi Kinnunen
Aluepäällikkö Jyrki Isotalo
Aluepäällikkö Pia Kiuru

Itä-Suomi
Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli

Aluejohtaja Mikko Vänttinen
Aluepäällikkö Sanni Helppolainen
Aluepäällikkö Johanna Reinikainen

Sisä-Suomi
Lahti, Seinäjoki, Tampere

Aluejohtaja Juha Ketola
Aluepäällikkö Kari Hytönen
Aluepäällikkö Heli Liinanki

Pohjois-Suomi
Kajaani, Oulu, Rovaniemi

Aluejohtaja Pasi Vartiainen
Aluepäällikkö Risto Koskiniemi

Finnveran neuvottelukunnat

Finnveran neuvottelukunta

Finnveran neuvottelukunta toimii asiakkaiden ja yhtiön välisenä vuorovaikutuskanavana edustaen niin yrityskooltaan, toimialaltaan kuin maantieteelliseltä kattavuudeltaan asiakaskuntaamme ja keskeisimpiä sidosryhmiämme.

Viennin rahoituksen neuvottelukunta

Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n yhteinen neuvottelukunta on neuvoa-antava elin, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Finnvera-konsernin viennin rahoituksen kokemus, tietous ja kilpailukeinot ovat Suomen vientiyritysten käytettävissä. Vastavuoroisesti Finnvera ja Suomen Vientiluotto saavat viejien, luottolaitosten ja viranomaisten viennin rahoitusta ja kauppapolitiikkaa koskevan tietouden toimintojensa kehittämiseen.

Jaa sivu: