Rahoitustoiminta

Tältä sivulta löydät ajankohtaista tietoa Finnveran myöntämästä rahoituksesta sekä esimerkiksi rahoitustoiminnan riskinoton perusteista.

Rahoitustoiminnan avaintietoja

Finnvera haluaa rahoitustoiminnallaan vaikuttaa suomalaisten yritysten kilpailukykyyn - niiden mahdollisuuksiin toimia ja kasvaa Suomessa sekä kansainvälistyä. Finnveran rahoitus sopii useimmille toimialoille.

Finnvera mahdollistaa kokonaisrahoitusratkaisuja, jotka koostuvat Finnvera-konsernin omista tuotteista sekä muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien palvelutarjonnasta. 

Rahoitus ja vastuukanta liiketoimintayksiköittäin

Tarjottu rahoitus (mrd. €)

1-6/2023 2022

2021

2020

2019

Kotimaan rahoitus*

0,9 1,3

1,7

1,7

1,0

Viennin rahoitus**

3,4 5,7

4,3

2,9

5,2

Yhteensä

4,3 6,9

6,1

4,6

6,2

* sisältää lainat, takaukset, vientitakaukset ja pk-vientitakuut 
** sisältää vientitakuut ja erityistakaukset

Vastuukanta (mrd. €)

6/2023 12/2022

12/2021

12/2020

12/2019

Kotimaan rahoitus*

2,8 2,8

3,1

2,9

2,3

Viennin rahoitus**

24,7 23,5

22,2

22,0

25,2

Yhteensä

27,5 26,3

25,3

24,9

27,4

* sisältää lainat, takaukset, vientitakaukset, pk-vientitakuut sekä takaus- ja vientitakaussaamiset
** sisältää vientitakuut ja erityistakaukset

 

Myönnetty kotimaan rahoitus päätoimialoittain

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

 

Meur

%

Meur

%

Meur

%

Meur

%

Teollisuus

616

54 

1055

64 

787

49 

526

57 

Liike-elämän palvelut

251

22 

312

19 

359

22 

190

21 

Kauppa ja kuluttajapalvelut

206

18 

174

11 

266

17 

143

15 

Matkailu

52

92

174

11 

55

Maaseutuelinkeinot

13

19

22

12

Yhteensä

1139

100 

1651

100 

1608

100 

925

100 

Finnveran rahoituksen toimialarajaukset

Finnveran rahoitus sopii useimmille toimialoille, mutta rahoituksessa on tiettyjä toimialarajoituksia.

Riskinotto

Hallittu riskinotto on oleellinen osa Finnveran toimintaa. Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan Finnveran tulee pitkällä aikavälillä kattaa omat toimintakustannuksensa sekä vastuullaan olevat luotto- ja takaustappiot liiketoiminnasta saamillaan tuloilla. Riskinottoa ohjataan riskinottohalukkuuden, luottopolitiikan ja sisäisten prosessien avulla.

Terveyttäminen

Asiakasyritysten taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen seuranta on osa Finnveran riskienhallintaa. Tavoitteena on reagoida yritysten tilanteen heikentymiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta elinkelpoinen yritystoiminta voidaan turvata.

Jaa sivu: