Rahoitustoiminta

Tältä sivulta löydät ajankohtaista tietoa Finnveran myöntämästä rahoituksesta sekä esimerkiksi rahoitustoiminnan riskinoton perusteista.

Rahoitustoiminnan avaintietoja

Finnvera haluaa rahoitustoiminnallaan vaikuttaa suomalaisten yritysten kilpailukykyyn - niiden mahdollisuuksiin toimia ja kasvaa Suomessa sekä kansainvälistyä. Finnveran rahoitus sopii useimmille toimialoille.

Finnvera mahdollistaa kokonaisrahoitusratkaisuja, jotka koostuvat Finnvera-konsernin omista tuotteista sekä muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien palvelutarjonnasta. 

Rahoitus ja vastuukanta liiketoimintayksiköittäin

Tarjottu rahoitus (mrd. €)20232022202120202019
Kotimaan rahoitus*2,11,31,71,71,0
Viennin rahoitus**5,15,74,32,95,2
Yhteensä7,26,96,14,66,2

* sisältää lainat, takaukset, vientitakaukset ja pk-vientitakuut 
** sisältää vientitakuut ja erityistakaukset

Vastuukanta (mrd. €)12/202312/202212/202112/202012/2019
Kotimaan rahoitus*2,82,83,12,92,3
Viennin rahoitus**22,823,522,222,025,2
Yhteensä25,626,325,324,927,4

* sisältää lainat, takaukset, vientitakaukset, pk-vientitakuut sekä takaus- ja vientitakaussaamiset
** sisältää vientitakuut ja erityistakaukset

Finnveran rahoituksen toimialarajaukset

Finnveran rahoitus sopii useimmille toimialoille, mutta rahoituksessa on tiettyjä toimialarajoituksia.

Riskinotto

Hallittu riskinotto on oleellinen osa Finnveran toimintaa. Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaan Finnveran tulee pitkällä aikavälillä kattaa omat toimintakustannuksensa sekä vastuullaan olevat luotto- ja takaustappiot liiketoiminnasta saamillaan tuloilla. Riskinottoa ohjataan riskinottohalukkuuden, luottopolitiikan ja sisäisten prosessien avulla.

Terveyttäminen

Asiakasyritysten taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen seuranta on osa Finnveran riskienhallintaa. Tavoitteena on reagoida yritysten tilanteen heikentymiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta elinkelpoinen yritystoiminta voidaan turvata.

Jaa sivu: