Content Section
Pressmeddelanden

Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut 2021 har publicerats

""
Published date

Hög nivå på Finnveras inhemska finansiering, exportfinansieringen ökade – koncernens resultat uppvisade en vinst på 153 miljoner euro.

Den 16 februari 2022 publicerade Finnvera sin verksamhetsberättelse och sitt bokslut för 2021 samt sin årsberättelse.

Den inhemska finansieringen hölls på en hög nivå och Finnvera beviljade inhemska lån och borgen till ett belopp av 1,5 miljarder euro (1,4). Finansieringen riktades mot sådana prioriterade områden som vi anser vara viktigast med tanke på företagens förnyelse och investeringar, det vill säga till företagsverksamheten startskede, tillväxt och internationalisering samt ägarbyten. Dessutom finansierade Finnvera undantagsvis storföretag i Finland, vilket bland annat möjliggjordes av Europeiska investeringsbankens EGF-borgensprogram.

Exportgarantier och särborgen beviljades för 4,6 miljarder euro (3,2) och exportkrediter för 0,7 miljarder euro (1,1). Stora enskilda projekt i stil med fartygsbeställningar genomfördes inte, men i många andra branscher genomfördes många exportfinansieringsprojekt.

Finnverakoncernens resultat 2021 blev en vinst på 153 miljoner euro (-748). Även om man inte var tvungen att göra några nya betydande kreditförlustreserveringar för exportgarantiverksamheten och inga väsentliga slutliga förluster realiserades, fanns det heller inga grunder för att upplösa de omfattande förlustreserveringar som gjordes 2020. Den kumulativt självbärande verksamheten har förverkligats trots förlusten 2020, när statsgarantifondens medel från Finnveras föregångarorganisationers verksamhet tas i beaktande. Med det vinstgivande resultatet samlade vi buffertmedel för eventuella framtida förluster.

Bekanta dig med Finnveras år 2021 på nätet: Finnveran vuosi 2021 på finska och Finnvera's Year 2021 på engelska.

På webbplatsen hittar du verksamhetsberättelsen och bokslutet, årsöversikten och företagsansvarsrapporten samt en utredning om förvaltnings- och styrsystemet i PDF-format.

Dela sidan: