Content Section
Nyheter

Regleringen av de minimis-stödet som ingår i finansieringen har uppdaterats – så här syns ändringarna

""
Published date

I Finnveras finansieringsbeslut ingår kalkylmässigt de minimis-stöd och Europeiska kommissionens förordning som reglerar det ändrades den 1 januari 2024. Ändringarna hänför sig bland annat till maximibelopp per företag. På det här sättet ter sig ändringarna för de företag som får ett finansieringsbeslut.

Det kalkylmässiga de minimis-stöd som ingår i Finnveras finansiering innebär att priset på den finansiering som beviljats företaget är lägre än EU-marknadspris. I fråga om ett företagarlån som beviljats en person inflyter lånestödet till det företag som ansluter sig till företagarlånet. 

Bestämmelser om de minimis-stöd finns i kommissionens förordning, där bland annat stödets maximigränser, uppföljningen av stödbeloppet och andra skyldigheterna.

Maximibeloppet är framöver 300 000 euro på tre år

De minimis-stödets maximibelopp per koncern är framöver 300 000 euro under tre skatteår. Inom fiskesektorn uppgår beloppet till 30 000 euro under tre år.

De minimis-stöd kan även ingå i understöd, lån och borgen från andra offentliga instanser än Finnvera. 

Det är företagets uppgift att se till att maximibeloppet för de minimis-stöd som olika aktörer betalar inte överskrids. Om maximibeloppet överskrids, kan stödet återkrävas i sin helhet jämte ränta. 

Mer om ämnet:

Mer information om statliga stöd finns på Finnveras webbplats

Länk till arbets- och näringsministeriets offentliga informationstjänst för företagsstöd.

Dela sidan: