Content Section
Uutiset

Rahoituksen sisältämän de minimis -tuen sääntelyä päivitetty – Näin muutokset näkyvät

""
Published date

Finnveran rahoituspäätöksiin sisältyy laskennallista de minimis -tukea, jota säätelevä EU-komission asetus muuttui 1.1.2024 lähtien. Muutokset liittyvät muun muassa yrityskohtaisiin enimmäistukimääriin ja kolmen vuoden seurantajakson laskemiseen. Näin muutokset näkyvät rahoituspäätöksen saavalle yritykselle.

Finnveran rahoitukseen sisältyvä laskennallinen de minimis -tuki tarkoittaa sitä, että yritykselle myönnetyn rahoituksen hinta on EU-markkinahintatasoa alempi. Henkilölle myönnetyn yrittäjälainan osalta lainan tuki kertyy yrittäjälainaan liittyvälle yritykselle. 

De minimis -tuesta on säädetty komission asetuksessa, jossa määritellään muun muassa tuen enimmäisrajat, tukimäärän seuranta ja siihen liittyvät velvollisuudet. 

Enimmäismäärä on jatkossa 300 000 euroa kolmessa vuodessa

De minimis -tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on jatkossa 300 000 euroa kolmen vuoden aikana. Kalastusalalla määrä on 30 000 euroa kolmen vuoden aikana. 

De minimis -tukea voi sisältyä Finnveran ohella myös muilta julkisilta tahoilta saatuihin avustuksiin, lainoihin ja takauksiin.  

Yrityksen tehtävä on huolehtia, ettei eri tahojen maksamien de minimis -tukien enimmäismäärä ylity. Jos enimmäismäärä ylittyy, tuki voidaan periä takaisin kokonaisuudessaan korkoineen. 

Lisää aiheesta: 

Lisätietoa valtiontuista löydät Finnveran verkkosivuilta

Lisätietoa valtiontukisääntelystä työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla

Jaa sivu: