Viennin rahoituksen ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinta

Ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan järjestelmä ohjaa vientitakuuhakemuksen käsittelyä sekä tuottaa tietoa rahoituspäätöksen tueksi Finnverassa.

Näin arvioimme vientihankkeiden ympäristö- ja sosiaalisia riskejä

Arvioimme ympäristö- ja sosiaalisten riskien tason kaikista vientitakuuhakemuksista. Riskiarvioinnin laajuus riippuu kaupan arvosta, ostajan hankkeen koosta, hankkeen riskeistä ja rahoitustuotteesta. Arviointi kohdistuu pääsääntöisesti koko hankkeeseen, vaikka viennin rahoitus myönnettäisiin vain hankkeen osalle tai yksittäiselle laitetoimitukselle.

Prosessin päävaiheet ovat:

  • seulonta
  • ES-riskiluokitus
  • arviointi
  • rahoituspäätös ja seuranta.
""

Nämä periaatteet ohjaavat vientitakuutoimintaa ja vastuullisuutta

Finnveran vientitakuutoimintaa ja vastuullisuutta ohjaavat periaatteet on koottu kattavaksi listaksi. Tutustu toimintaamme ohjaaviin linjauksiin.

Ennakkoon julkaistavat A-hankeluokan hankkeet

OECD-sopimusten mukaisesti Finnvera julkaisee tietoja A-kategorian hankkeista, kuten hankkeen nimen, sijainnin, hankkeen kuvauksen sekä saatavilla olevan lisämateriaalin (esim. ESIA-raportin tai -yhteenvedon), viimeistään 30 päivää ennen lopullista päätöstä rahoituksen myöntämisestä. 

Finnvera suorittaa hankkeen ympäristön ja sosiaalisen due diligence -tutkimuksen, johon hanketta koskevat lisätiedot ja kommentit ovat tervetulleita. 

Hankkeen nimi: Project Sage
Hankekuvaus: Printtipaperitehtaan konversio kartongin ja pehmopaperin tuotantolaitokseksi.
Hankkeen sijainti: Pohjois-Wales, Iso-Britannia
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 8.5.2023
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: Environmental Impact Assessment Report ja Environmental Impact Assessment (EIA) (PDF)

Hankkeen nimi: Hekimhan Madencilik Ithalat Ihracat San. ve Tic. A.Ş., Turkki
Hankekuvaus: Rautamalmin kalsinointilaitos
Hankkeen sijainti: Hekimhan, Malatya, Turkki
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 5.4.2023
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: Environmental impact assessment report (PDF), EIA Report Summary in English (PDF)

Hankkeen nimi: Moottorivoimalaitos, Parque Industrial
Hankekuvaus: 220,6 MW voimalaitostoimitus, sisältäen 22 duel-fuel moottoria 
Hankkeen sijainti: San Luis Rio Colorado, Sonora, Meksiko
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 16.1.2023
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), (Environmental Impact Assessment (EIA) Report), approved 1.3.2022 (PDF)
Viejä on hakenut ostajaluottotakuuta Finnverasta jo vuonna 2021, joten Finnveran öljy- ja kaasutoimialaa koskevat, 1.1.2023 voimaan tulleet toimialarajoitukset eivät koske kyseistä hanketta. 

Hankkeen kuvaus: Sellutehdashanke Paraguayssa
Hankekuvaus: Uuden 1,8 miljoonaa tonnia vuodessa valkaistua eukalyptussulfaattisellua tuottavan sellutehtaan rakentaminen ennestään rakentamattomalle alueelle Concepciónin kaupunkiin Paraguayhin. Hankekokonaisuuteen kuuluu lisäksi noin 185 000 hehtaarin kokoiset puuplantaasialueet, työntekijöiden asuntolat, 220 MW energiantuotantolaitos, vesi- ja jätevesilaitokset, uusi jännitetasoltaan 220 kV:n voimajohtolinja (35 km), kemikaalien valmistus-, käsittely- ja varastointialueet, jokisatama Paraguayssa ja merisatama Uruguayssa.
Hankkeen sijainti: Concepción, Paraguay
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 2.12.2022
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: https://paracel.com.py/en/environmental-impact-assessment/

Julkaistavat hankkeet

Finnvera julkaisee OECD:n sopimuksen mukaisesti vähintään vuosittain tietoja niistä A- ja B-luokkien hankkeista, joihin se on vuoden aikana sitoutunut. A-luokan hankkeista julkaistavat tiedot voivat olla samoja kuin ennakkojulkaisutapauksessa täydennettynä tarkemmilla tiedoilla viennin rahoituksesta. Hankkeiden keskeisistä ympäristö- ja sosiaalisista näkökohdista voidaan tehdä lyhyt yhteenveto.

Lisäksi Finnvera pyrkii julkaisemaan tietoja myös muista hankkeista. Julkaisu kattaa lisäksi tietoja esimerkiksi arvioinnin taustamateriaalista ja käytetyistä kansainvälisistä standardeista. Julkaisuluvat pyydetään asianosaista tahoilta ennen tietojen julkaisemista.

Tutustu Finnveran taattuihin kauppoihin

Julkaisemme hankkeet, joista rahoituspäätös on tehty ja julkistettu, Taatut kaupat -sivulla. Tutustu taattuihin kauppoihin.

Jaa sivu: