Viennin rahoituksen ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinta

Ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan järjestelmä ohjaa vientitakuuhakemuksen käsittelyä sekä tuottaa tietoa rahoituspäätöksen tueksi Finnverassa.

Näin arvioimme vientihankkeiden ympäristö- ja sosiaalisia riskejä

Arvioimme ympäristö- ja sosiaalisten riskien tason kaikista vientitakuuhakemuksista. Riskiarvioinnin laajuus riippuu kaupan arvosta, ostajan hankkeen koosta, hankkeen riskeistä ja rahoitustuotteesta. Arviointi kohdistuu pääsääntöisesti koko hankkeeseen, vaikka viennin rahoitus myönnettäisiin vain hankkeen osalle tai yksittäiselle laitetoimitukselle.

Prosessin päävaiheet ovat:

  • seulonta
  • ES-riskiluokitus
  • arviointi
  • rahoituspäätös ja seuranta.
""

Nämä periaatteet ohjaavat vientitakuutoimintaa ja vastuullisuutta

Finnveran vientitakuutoimintaa ja vastuullisuutta ohjaavat periaatteet on koottu kattavaksi listaksi. Tutustu toimintaamme ohjaaviin linjauksiin.

Julkaistavat hankkeet

Finnvera julkistaa ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiraportin (ESIA) kaikista A-hankkeista vähintään 30 päivää ennen Finnveran päätöstä mennä mukaan hankkeeseen. 

Finnvera julkaisee lisäksi OECD:n sopimuksen mukaisesti vähintään vuosittain tietoja niistä A- ja B-luokkien hankkeista, joihin se on vuoden aikana sitoutunut. A-luokan hankkeista julkaistavat tiedot ovat samat kuin yllä mainitussa ennakkojulkaisutapauksessa täydennettynä tarkemmilla tiedoilla viennin rahoituksesta. OECD julkaisuvaatimusten alaisten hankkeiden lisäksi Finnvera pyrkii julkaisemaan tietoja myös muista hankkeista ES-riskiluokasta riippumatta. Hankkeiden keskeisistä ympäristö- ja sosiaalisista näkökohdista tehdään lyhyt yhteenveto. Julkaisu kattaa lisäksi tiedot arvioinnin taustamateriaalista ja käytetyistä kansainvälisistä standardeista sekä vientitakuulaitoksen yhteyshenkilön nimen. Julkaisuluvat pyydetään asianosaista tahoilta ennen tietojen julkaisemista.

A-hankeluokan hankkeet:

Hankkeen nimi: Project Sage
Hankekuvaus: Printtipaperitehtaan konversio kartongin ja pehmopaperin tuotantolaitokseksi.
Hankkeen sijainti: Pohjois-Wales, Iso-Britannia
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 8.5.2023
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: Environmental Impact Assessment Report ja Environmental Impact Assessment (EIA) (PDF)

Hankkeen nimi: Hekimhan Madencilik Ithalat Ihracat San. ve Tic. A.Ş., Turkki
Hankekuvaus: Rautamalmin kalsinointilaitos

Hankkeen sijainti: Hekimhan, Malatya, Turkki
HankeluokkaA
Tiedot julkaistu: 5.4.2023
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: Environmental impact assessment report (PDF), EIA Report Summary in English (PDF)

Hankkeen nimi: Moottorivoimalaitos, Parque Industrial
Hankekuvaus: 220,6 MW voimalaitostoimitus, sisältäen 22 duel-fuel moottoria
Hankkeen sijainti: San Luis Rio Colorado, Sonora, Meksiko
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 16.1.2023
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), (Environmental Impact Assessment (EIA) Report), approved 1.3.2022 (PDF)

Hankkeen kuvaus: Sellutehdashanke Paraguayssa
Hankekuvaus: Uuden 1,8 miljoonaa tonnia vuodessa valkaistua eukalyptussulfaattisellua tuottavan sellutehtaan rakentaminen ennestään rakentamattomalle alueelle Concepciónin kaupunkiin Paraguayhin. Hankekokonaisuuteen kuuluu lisäksi noin 185 000 hehtaarin kokoiset puuplantaasialueet, työntekijöiden asuntolat, 220 MW energiantuotantolaitos, vesi- ja jätevesilaitokset, uusi jännitetasoltaan 220 kV:n voimajohtolinja (35 km), kemikaalien valmistus-, käsittely- ja varastointialueet, jokisatama Paraguayssa ja merisatama Uruguayssa.
Hankkeen sijainti: Concepción, Paraguay
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 2.12.2022
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: https://paracel.com.py/en/environmental-impact-assessment/

Hankkeen nimi: Araguaia Nickel Project (Araguaia-nikkelikaivoshanke)
Hankekuvaus: Greenfield-avolouhoskaivoshanke lateriittinikkelimalmin louhintaa ja rikastusta varten
Hankkeen sijainti: Hanke sijaitsee Koillis-Brasilian Pará-osavaltiossanoin 40 km luoteeseen Conceição do Araguaian kaupungista ja 25 km länteen Araguaia-joesta
Hankeluokka: A
Tiedot julkaistu: 3.6.2021
Ympäristö- ja sosiaalisen tiedon lähde: Araguaia Project Environmental and Social Impact Assessments
https://horizonteminerals.com/uk/en/environmental-impact-assessments/
https://horizonteminerals.com/news/2021-05-11_memorandum-pt.pdf (PDF)

Tutustu Finnveran taattuihin kauppoihin

Julkaisemme hankkeet, joista rahoituspäätös on tehty ja julkistettu, Taatut kaupat -sivulla. Tutustu taattuihin kauppoihin.

Jaa sivu: