Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Go West - or East…

Vi vill vara din partner oberoende av i vilken riktning du vill styra din affärsverksamhet för att göra den internationell.   Vi erbjuder finansiering och sakkunskap för företagets olika finansieringsbehov, till exempel lån och borgen för att täcka behovet av driftskapital som behövs vid export.

 • Finansieringsplanering

  Ett växande företag kan bättre bedöma riskerna då finansieringen planeras på förhand. Då riskerna kan mätas kan de också hanteras bättre.

  Se mer
 • Att ansöka om finansiering

  Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder eller med Katso-koden.

  Se mer
 • Priset

  Finnvera tar ut ränta (referensränta + marginal) på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

  Se mer
 • Återbetalning av lån

  Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet. Om finansieringen gäller små projekt är lånetiden vanligen 1+4 år.

  Se mer
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information