Content Section
Pressmeddelanden

Finnveras bolagsstämma: Petri Ekman valdes till styrelseordförande - Nya ledamöter till styrelsen och förvaltningsrådet

""
Published date

Finnvera Abp, börsmeddelande 12.3.2021

KORRIGIERING: tillägg i sammansättningen av förvaltningsrådet 12.3.2021 kl. 16:05

Finnveras bolagsstämma valde den 12 mars 2021 dipl. ing. Petri Ekman till ny ordförande för Finnveras styrelse. Ekon. mag. Hannu Jaatinen valdes till styrelsen som en ny ledamot.

Som I vice ordförande för bolagets styrelse fortsätter överdirektör Antti Neimala samt som II vice ordförande överdirektör Terhi Järvikare. Som ledamöter fortsätter ekon. mag. Ritva Laukkanen, ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen och företagarrådet, styrelsens ordförande Antti Zitting.

Som nya ledamöter till förvaltningsrådet valdes ekonomist Anni Marttinen (Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC), ordförande för Finlands Ekonomer Martin Paasi och utvecklingschef Arja Parkkinen (Finnvera).

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Sofia Vikman och som vice ordförande riksdagsledamot Johannes Koskinen. Som ledamöter till förvaltningsrådet fortsätter riksdagsledamöter Eeva-Johanna Eloranta, Mari Holopainen, Anne Kalmari, Juho Kautto, Juha Pylväs, Lulu Ranne, Wille Rydman och Joakim Strand samt expert Leila Kurki (Tjänstemannacentralorganisationen STTK), verkställande direktör Kari Luoto (Päivittäistavarakauppa), direktör, huvudekonom Veli-Matti Mattila (Finance Finland FFI), styrelsens vice ordförande Anne Niemi (Företagarna i Finland) ch direktör Tommi Toivola (Finlands Näringsliv EK).

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2020 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets resultat.

KPMG Oy Ab valdes till ordinarie revisor och till huvudansvarig revisor CGR Marcus Tötterman.

Ytterligare information:

förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tfn +358 29 460 2520, [email protected]

 

Dela sidan: