Content Section
Pressmeddelanden

Finnveras bolagsstämma: Nya medlemmar i Finnveras styrelse och förvaltningsråd

Finnvera.
Published date

Finnvera abp, börsmeddelande, 17.3.2023

Finnveras bolagsstämma valde 17.3.2023 regeringsrådet, Elise Pekkala, VH, LL.M. från arbets- och näringsministeriet (ANM) till I vice ordförande för Finnveras styrelse och överdirektör EL Mikko Spolander från finansministeriet (FM) till II vice ordförande.

Som ordförande för Finnveras styrelse fortsätter DI Petri Ekman och som medlemmar fortsätter EM, eMBA Hannu Jaatinen, EM Ritva Laukkanen, företagare Anne Nurminen, EM Elina Piispanen och DI Petri Viertiö.

I styrelsen fortsätter inte överdirektör Antti Neimala från ANM och överdirektör Terhi Järvikare från FM.

Som nya medlemmar i Finnveras förvaltningsråd valdes riksdagsledamot Ville Valkonen, ordförande för Finlands Företagares fullmäktige Mari Laaksonen och som representant för Finnveras personal jurist Annika Ylätalo.

Som ordförande för förvaltningsrådet fortsätter riksdagsledamot Sofia Vikman och som vice ordförande riksdagsledamot Johannes Koskinen. Som medlemmar i förvaltningsrådet fortsätter riksdagsledamöterna Eeva-Johanna Eloranta, Mari Holopainen, Anne Kalmari, Juho Kautto, Juha Pylväs, Lulu Ranne och Joakim Strand samt verkställande direktör Kari Luoto (Dagligvaruhandel), direktör, chefsekonom Veli-Matti Mattila (Finansbranschen), ekonom Seppo Nevalainen (STTK), ordförande Martin Paasi (Finlands ekonomer), direktör Katja Syvärinen (FFC) och direktör Tommi Toivola (Finlands Näringsliv EK).

I förvaltningsrådet fortsätter inte riksdagsledamot Wille Rydman, vice ordförande Anne Niemi (Företagarna i Finland rf) och utvecklingschef Arja Parkkinen (Finnvera).

Bolagsstämman fastställde koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2022 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till användning av moderbolagets resultat.

Till ordinarie revisor valdes KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor CGR Marcus Tötterman.

Mer information:

Risto Huopaniemi, förvaltningsdirektör, Finnvera, tel. 029 460 2520, [email protected]

 

Dela sidan: