Content Section
Pressmeddelanden

Finnveras bolagsstämma: Nya ledamöter till Finnveras styrelse och förvaltningsrådet

""
Published date

Finnvera Abp, börsmeddelande 25.3.2022

Finnveras bolagsstämma valde den 25 mars 2022 ekon. mag. Elina Piispanen och dipl. ing. Petri Viertiö som nya ledamöter till Finnveras styrelse.

Dipl. ing Petri Ekman fortsätter som ordförande för Finnveras styrelse. Som I vice ordförande för bolagets styrelse fortsätter överdirektör Antti Neimala samt som II vice ordförande överdirektör Terhi Järvikare. Som ledamöter fortsätter ekon. mag., eMBA Hannu Jaatinen och ekon. mag. Ritva Laukkanen.

Ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen och företagarrådet Antti Zitting fortsätter inte som styrelsens ledamöter.

Som nya ledamöter till Finnveras förvaltningsrådet valdes direktör Katja Syvärinen vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC och ekonomist Seppo Nevalainen vid Tjänstemannacentralorganisationen STTK.

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Sofia Vikman och som vice ordförande riksdagsledamot Johannes Koskinen. Som ledamöter till förvaltningsrådet fortsätter riksdagsledamöter Eeva-Johanna Eloranta, Mari Holopainen, Anne Kalmari, Juho Kautto, Juha Pylväs, Lulu Ranne, Wille Rydman och Joakim Strand samt, verkställande direktör Kari Luoto (Finlands Dagligvaruhandel), direktör, huvudekonom Veli-Matti Mattila (Finance Finland FFI), vice ordförande Anne Niemi (Företagarna i Finland), ordförande för Finlands Ekonomer Martin Paasi, utvecklingschef Arja Parkkinen (Finnvera) och direktör Tommi Toivola (Finlands Näringsliv EK).

Ekonomist Anni Marttinen vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC och expert Leila Kurki vid Tjänstemannacentralorganisationen STTK fortsätter inte i Finnveras förvaltningsrådet.

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2021 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets resultat.

KPMG Oy Ab valdes till ordinarie revisor och till huvudansvarig revisor CGR Marcus Tötterman.

Ytterligare information:

förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tfn +358 29 460 2520, [email protected]

 

Dela sidan: