Content Section
Nyheter

Förnyelser i Finnveras onlinetjänsten fr.o.m. den 13 december 2023

""
Published date

Förnyelserna av Finnveras onlinetjänster fortsätter den 13 december 2023 då ansökan om ändring av beviljad finansiering, skickande av meddelande till Finnvera och inlämnande av bokslutsuppgifter överförs till den förnyade plattformen. Finansieringserbjudandet för Finnvera-borgen som kan ansökas av banker finns i fortsättningen till påseende i den förnyade onlinetjänsten.

Förnyelsen är en del av en större totalförnyelse av våra onlinetjänster, där tjänsterna stegvis överförs till den nya plattformen under 2023–2024. Under övergångsfasen används både den gamla och den förnyade onlinetjänsten parallellt. Tjänstens startsida styr besökaren till rätt onlinetjänst. Observera att företagens tidigare ansökningar samt tillhörande beslut och bilagor finns i den onlinetjänst där de ursprungligen har gjorts. 

Ansökan om ändring av beviljad finansiering

I vår onlinetjänst kan du t.ex. ansöka om ändring av betalningsprogrammet, amorteringsfrihet eller ändring av borgensmän. 

Meddelanden till Finnvera  

På fliken Meddelanden kan du meddela Finnvera om ändring av namn- och kontaktuppgifter, företagets nätfaktureringsadress, ett företags eller persons kontonummer samt skicka fritt formulerade meddelanden till Finnveras experter.

Inlämnande av bokslutsuppgifter via vår onlinetjänst

Finnvera ber sina kundföretag varje år per brev att lämna in företagets senaste bokslutsuppgifter via onlinetjänsten i fall att bokslutsuppgifterna inte är tillgängliga via Patent- och registerstyrelsen. De begärda bokslutsuppgifterna kan skickas till vår onlinetjänst på fliken Årliga bokslutsuppgifter. När bokslutsanalysen är klar finns företagets bokslutsanalysrespons på fliken Årliga bokslutsuppgifter.

Finansieringserbjudandet för Finnvera-borgen som kan ansökas av banker finns i fortsättningen till påseende i den förnyade onlinetjänsten

När din egen bank har ansökt om Finnvera-borgen för ditt företags räkning får du ett finansieringserbjudande till vår förnyade onlinetjänst. Den kontaktperson som utsetts för ansökan får ett meddelande per e-post om att ett det har kommit ett finansieringserbjudande till tjänsten. Om ditt företag har ansökt om Finnveras start- eller SMF-borgen tar din egen bank kontakt med dig.

Finnveras onlinetjänster förnyas stegvis under 2023–2024

Onlinetjänster för exportörer och finansiärer förnyas i början av 2024. Målet är att alla onlinetjänster har förnyats före utgången av 2024. 

Läs mer: Finnveras onlinetjänst förnyas – Ändringarna sys först i onlinetjänsten för våra företags- och privatkunder måndagen den 5.6.2023
 

Dela sidan: