Content Section
Nyheter

Finnveras onlinetjänst förnyas – Ändringarna sys först i onlinetjänsten för våra företags- och privatkunder måndagen den 5.6.2023

""
Published date

Finnveras onlinetjänster förnyas under åren 2023–2024, då tjänsterna stegvis överförs till den nya plattformen. I det första skedet av förnyelsen, måndagen den 5.6., förnyas startsidan till onlinetjänsten för företags- och privatkunder och en del av tjänsterna för företags- och personkunder.

Onlinetjänstens startsida styr användaren vidare till rätt tjänst. När du som företags- eller privatkund ansöker om borgen eller lån kan du uträtta ärenden i vår förnyade onlinetjänst. I den förnyade tjänsten kan du följa statusen på den skickade ansökan, lämna in tilläggsbilagor och godkänna finansieringsbeslut.

Ansökan om Finnveras företagarlån och tillhörande funktioner överförs till den förnyade tjänsten i juni 2023.

Onlinetjänsten för finansiärpartnerna förblir tills vidare oförändrad. Den förnyade tjänsten kommer att tas i bruk i början av 2024.

Onlinetjänsterna förnyas en tjänst och en del i taget under åren 2023–2024

Under övergångsfasen används både den gamla och den förnyade onlinetjänsten. Företagens tidigare ansökningar samt tillhörande beslut och bilagor finns i den onlinetjänst där de ursprungligen har gjorts. Under övergångsfasen styr onlinetjänstens startsida besökaren till rätt tjänst.

Under 2023 överförs inlämnandet av bokslutsuppgifter, ansökan om ändring av beviljad finansiering och delen Meddelanden till den nya onlinetjänsten. Onlinetjänsterna för exportörer förnyas vid årsskiftet 2023–2024.

"Målet med förnyelsen är att förbättra tjänsternas kvalitet i fråga om såväl användbarhet, tillgänglighet som tekniska lösningar. Vår förnyade onlinetjänst beaktar användarnas behov bättre än tidigare, är lättare att använda och tillgängligare, fungerar med mobila enheter och kommer efter förnyelserna att ha mer omfattande funktioner än tidigare", berättar utvecklingsdirektör (CDO) Minna Kaarto vid Finnvera.

Målet är att alla onlinetjänster har förnyats före utgången av 2024.

Så här ser den förnyade onlinetjänsten för företags- och privatkunder ut

Efter förnyelsen loggar man in i onlinetjänsten för företags- och personkunder på den nya adressen.

Inloggning i onlinetjänsten för finansiärer förblir oförändrad.

På startsidan för onlinetjänsten för företags- och privatkunder styrs besökaren till rätt tjänst.

""


När du är inloggad styr tjänsten dig till att fylla i ansökan utifrån det valda finansieringsbehovet.

I och med förnyelsen är ansökan om bland annat borgen eller lån för ett företag eller som privatkund tydligare än tidigare.

Dessutom kan du följa statusen på den skickade ansökan, lämna in tilläggsbilagor och godkänna finansieringsbeslut.
 

Mer information:

Vår kundtjänst ger dig råd i frågor som gäller Finnveras finansiering. Vi hjälper dessutom till med att fylla i ansökningar och med frågor som gäller onlinetjänsterna.

Kundtjänst
må–fre 9.00–16.15
asiakaspalvelu(at)finnvera.fi
tel. 029 460 2581

Dela sidan: