Content Section
Nyheter

Finnveras exportgarantier tas i bruk vid återuppbyggnaden av Ukraina

""
Published date

Utrikesministeriet har utarbetat Finlands nationella återuppbyggnadsplan för Ukraina. I planen har samlats statliga stödelement för återuppbyggnaden av Ukraina. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio publicerade programmet den 21 december 2023. Finnvera har deltagit i beredningen av återuppbyggnadsplanen för Ukraina, och ser att Finnveras exportgarantier har en viktig roll i finansieringen av återuppbyggnaden för att bära de finländska företagens risker i exporten till Ukraina. 

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2024. I enlighet med propositionen arbets- och näringsministeriet ska kunna ersätta Finnvera Abp kreditförluster på högst 50 miljoner euro för exportgarantier som beviljats för främjande av export och investeringar till Ukraina. 

Finnvera deltar i återuppbyggnaden som en del av nätverket av Team Finland-aktörer. Finnvera är den enda aktören i Finland som kan finansiera företag för att inleda handel med kort betalningstid med Ukraina. 

Exportgarantier med kort betalningstid är möjliga från och med 1.1.2024

Finnvera avbröt beviljandet av exportgarantier till Ukraina efter Rysslands attack mot landet i februari 2022.

I och med Finlands nationella återuppbyggnadsplan för Ukraina kan Finnvera återuppta beviljandet av exportgarantier från och med den 1 januari 2024. Arrangemanget gäller i synnerhet finansiering av handel med kort betalningstid (t.ex. rembursgarantier och kreditförsäkringar), som är centrala särskilt för att trygga exporten hos små och medelstora företag. Utbudet av exportgarantier som möjliggör en medellång och lång betalningstid kan också ökas småningom.

Exportgarantier söks hos Finnvera med en exportgarantiansökan. Innan garantin beviljas bedömer Finnvera riskerna med exporthandeln och kundkännedomen med hjälp av allmänna förfaringssätt. I Ukraina är det också viktigt att bedöma objektets geografiska läge. Prissättningen följer landsklassificieringen 7/7 (mycket höga risker).

Dessutom förutsätts att leveranserna uppfyller en tillräcklig grad av inhemskt ursprung.

Ytterligare information:

Du kan fråga kundansvariga för ditt företag vid Finnvera eller nedanstående experter om exportgarantier som riktas till Ukraina.

Outi Homanen, regionchef, teamet för landsriskhantering, Finnvera, tfn 029 460 2722

Jari Mehto, finansieringschef, Finnvera, tfn 029 460 2536

Timo Pietiläinen, finansieringschef, Finnvera, tfn 029 460 2540

se-post: [email protected]

Länkar:

Utrikesministeriet: Finansieringslösningar, rådgivning och stöd – genom en nationell plan förbättras finländska företags verksamhetsförutsättningar i samband med återuppbyggnaden av Ukraina

Återuppbyggnaden av Ukraina; Finlands nationella plan, del 1 (PDF)

Du kan hitta information om landklassificering, landpolicy och specifika villkor relaterade till landet på Finnveras landklassificeringskartan.

Dela sidan: