Content Section
Uutiset

Finnveran vientitakuut käyttöön Ukrainan jälleenrakennuksessa

""
Published date

Ulkoministeriö on laatinut Suomen kansallisen Ukraina-jälleenrakennussuunnitelman, johon on koottu valtion tukielementtejä Ukrainan jälleenrakennukseen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio julkisti jälleenrakennussuunnitelman torstaina 21.12.2023. Finnvera on ollut mukana suunnitelman valmisteluissa, ja Finnveran vientitakuilla nähdään tärkeä rooli jälleenrakennuksen rahoituksessa kantamassa suomalaisyritysten riskejä Ukrainaan suuntautuvassa viennissä.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen vuoden 2024 talousarvioesityksen täydentämisestä. Esityksen mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö voi korvata Finnveralle Ukrainaan kohdistuvan viennin ja investointien edistämiseksi myönnettyjen vientitakuiden luottotappioita enintään 50 miljoonaa euroa. 

Finnvera on mukana jälleenrakennuksessa osana Team Finland -toimijoiden verkostoa. Finnvera on Suomessa ainoa toimija, joka voi rahoittaa yrityksiä lyhyen maksuajan kaupan käynnistämisessä Ukrainan kanssa. 

Erityisesti lyhyen maksuajan vientitakuut mahdollisia 1.1.2024 lähtien

Finnvera keskeytti vientitakuiden myöntämisen Ukrainaan Venäjän hyökättyä maahan helmikuussa 2022. 

Suomen kansallisen Ukrainan-jälleenrakennussuunnitelman myötä Finnvera voi käynnistää vientitakuiden myöntämisen uudelleen 1.1.2024 lähtien. Järjestely koskee erityisesti lyhyen maksuajan kaupanrahoitusta (esim. remburssitakuut ja luottovakuutus), jotka ovat keskeisiä erityisesti pk-yritysten viennin turvaamisessa. Myös keskipitkän ja pitkän maksuajan mahdollistavaa vientitakuutarjontaa voidaan kasvattaa vähitellen.

Vientitakuita haetaan Finnverasta vientitakuuhakemuksella. Ennen takuun myöntämistä Finnvera arvioi vientikaupan riskit ja asiakkaan tuntemisen normaaleilla menettelytavoilla. Ukrainassa on tärkeää arvioida myös kohteen maantieteellinen sijainti. Hinnoittelu on maaluokan 7/7 (erittäin heikko maksukyky) mukainen.

Lisäksi edellytetään, että toimitukset täyttävät riittävän kotimaisuusasteen.

Lisätietoa:

Voit kysyä Ukrainaan kohdistuvista vientitakuista yrityksesi asiakasvastaavalta Finnverassa tai alla olevilta asiantuntijoilta.

Outi Homanen, aluepäällikkö, maariskien hallinnan tiimi, Finnvera, puh. 029 460 2722

Jari Mehto, rahoituspäällikkö, Finnvera, puh. 029 460 2536

Timo Pietiläinen, rahoituspäällikkö, Finnvera, puh. 029 460 2540

sähköpostit: [email protected]

Tutustu myös:

Rahoitusratkaisuja, neuvontaa ja tukea – kansallisella suunnitelmalla parannetaan suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä Ukrainan jälleenrakentamisessa - Ulkoministeriö (um.fi)

Ulkoministeriö: Ukrainan jälleenrakentaminen, Suomen kansallinen suunnitelma, osa 1 (PDF)

Voit etsiä tietoa kohdemaan luokituksesta, maapolitiikasta ja maahan liittyvistä erityisehdoista Finnveran maaluokituskartasta.

Jaa sivu: