Vakuudet

Rahoituspäätöksemme perustuu yrityksen menestymismahdollisuuksien arviointiin, mutta Finnveralle annettavilla vakuuksilla voi olla myös merkitystä. Vakuuksien tarve tarkastellaan jokaisen hankkeen kohdalla erikseen.

Alkutakaus

Edellytämme alkutakausta hakevan yrityksen pääosakkailta omavelkaisia erityistakauksia, joissa takaajan vastuu on rajattu euromääräiseen ylärajaan. Alkutakauksen myöntöhetkellä takausten tulee kattaa 25 % alkutakauksen määrästä. Omavelkaisen takauksen vähimmäismäärä on 3 000 euroa.

Pk-takaus

Pk-takaus on vakuudeton.

Muut rahoitusratkaisut

Muiden rahoitusratkaisujen osalta edellytämme osakeyhtiön pääosakkaiden henkilötakausta. Yrityksen emoyhtiön takaus edellytetään tytäryhtiön rahoituksille.

Takauksen määrä on 20 % vastuun määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 ja enintään 20 000 euroa takaajaa kohti. Yksityiset elinkeinonharjoittajat, avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat kaikista yrityksensä vastuista henkilökohtaisesti, joten heiltä ei vaadita henkilötakauksia.

Suuremmissa rahoitustarpeissa käytetään usein vakuutena yrityskiinnityksiä tai yrityksen käytössä oleviin kiinteistöihin kohdistuvia kiinteistökiinnityksiä tai vuokraoikeuskiinnityksiä.

Finnvera ei käytä rahoituksen vakuutena yrittäjän vakituisessa käytössä olevaa asuntoa.

Jaa sivu: