Skydd mot risker

En bekräftad remburs är det mest riskfria betalningssättet inom exporthandel. Du får en remburs som täcker köpesumman av din bank genast när du för din egen del uppfyller rembursvillkoren.

Trygga dina exportfordringar

Om du använder betalningsorder eller exportinkasso som betalningssätt, blir du exponerad för köparens åtgärder och får pengarna för affären först om köparen är villig och förmögen att utföra betalningen och de politiska riskerna förknippade med köparens land inte realiseras.

Ju större förskottsbetalningar du får av köparen, desto mindre behov har du att använda andra skyddsmetoder. Om köparen förutsätter en bankgaranti som säkerhet för förskottsbetalning, kan du vid behov utnyttja Finnveras exportgaranti som motsäkerhet till din bank.

Du kan minska riskerna förknippade med köparen och landet med våra exportgarantiprodukter. Kontakta oss och din bank redan i ett tidigt skede.

Kreditriskgarantin är avsedd för export med både kort och lång betalningstid. Du kan använda den för att försäkra dina fordringar hos utländska köpare mot kreditförluster. Med kreditriskgarantin kan du även täcka risker förknippade med att handeln avbryts under tillverkning.

Förutom dessa exportgarantier som vi beviljar exportören erbjuder vi även finansiärer flera produkter avsedda för skydd mot kreditrisker.

Dela sidan: