Riskeiltä suojautuminen

Vientikauppaan liittyy sekä ostajasta itsestään että ostajan pankista ja maasta aiheutuvia luottoriskejä. Riskeiltä suojautumisen merkitys korostuu, mitä räätälöidyimmästä ja merkittävämmästä vientikaupasta on kyse.

Turvaa vientisaatavasi

Vahvistettu remburssi on maksun saamisen kannalta riskittömin vientikaupan maksutapa. Saat remburssin kattaman kauppahinnan omalta pankiltasi heti, kun täytät omalta osaltasi remburssin ehdot. Jos käytät maksutapana maksumääräystä tai perittävää, jätät itsesi alttiiksi ostajan toimille ja saat rahat kaupasta vain, jos ostaja haluaa ja kykenee tekemään maksun eivätkä ostajan maahan liittyvät poliittiset riskit toteudu.

Mitä suuremmat ennakkomaksut saat ostajalta, sitä vähemmän on tarvetta muiden suojauskeinojen käytölle. Mikäli ostaja edellyttää ennakkomaksun vakuudeksi pankkitakausta, voit tarvittaessa hyödyntää Finnveran vientitakauksia vastavakuuksina pankillesi. 

Voit pienentää ostajaan ja ostajan maahan liittyviä riskejä vientitakuutuotteillamme. Ole yhteydessä meihin ja omaan pankkiisi jo varhaisessa vaiheessa.

Luottoriskitakuu on tarkoitettu sekä lyhyen että pitkän maksuajan vientiin, ja sen avulla voit vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavasi luottotappioiden varalta. Luottoriskitakuulla voit lisäksi kattaa riskejä, jotka liittyvät valmistusaikana tapahtuvaan kaupan keskeytymiseen.

Näiden viejälle myönnettävien vientitakuiden lisäksi tarjoamme useita rahoittajille suunnattuja luottoriskeiltä suojautumiseen tarkoitettuja tuotteita.

Jaa sivu: