Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Kreditriskgaranti

Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin exporthandel mot kreditförluster.

Med garantin täcks kommersiella risker i anslutning till fordringar på den utländska köparen och/eller risken mot avbrott i köpekontraktet under tillverkningstiden och/eller politiska/suveräna risker föranleddda av köparens land.

Med suveräna risker avses en situation där staten är kredittagare eller borgensman.

Garantin kan beviljas för en enskild exportaffär eller som en limit för fortlöpande leveranser. Garantin kan användas i export med såväl kort som lång betalningstid. Finnveras garantitäckning är 75 - 90 %.

Som officiell exportgarantianstalt kan Finnvera, i enlighet med EU:s konkurrenslagstiftning, inte garantera exporthandel med betalningstider under två år till följande länder:

  • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Australien, Kanada, Island, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Förenta Staterna

EU-lagstiftningen gäller enbart traditionell kreditförsäkring för att täcka köparrisken men inte bankrisken för affärer med riskperiod på mindre än två år till dessa så kallade marknadsriskländer. Om betalningssättet är remburs och man använder en rembursgaranti eller en övrig garanti där en bank är riskobjekt, kan Finnvera enligt riskfördelningsprincipen överväga att bevilja garantier till dessa länder.

Ansökan

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med Katso-koden.

Du kan också fylla i vidstående finansieringsansökan, skriva ut den och lämna in den till närmaste regionkontor.

Onlinetjänst

PDF-blanketter

Kort betalningstid: luottovakuutus (at) finnvera.fi

Lång betalningstid: applications.eca (at) finnvera.fi

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information