OECD-referensräntor (CIRR-räntor)

CIRR, eller Commercial Interest Reference Rate, är en fast ränta som publiceras månadsvis av OECD.

Finlands Exportkredit tillämpar CIRR-räntor i finansiering av exportkrediter och i sina ränteutjämningsindikationer, -offerter och avtal. OECD publicerar de fasta CIRR-räntorna månadsvis och de gäller från den 15 dagen i månaden till den 14 dagen i följande månad. De gällande CIRR-räntorna finns på OECD:s webbplats.

Alternativ för CIRR-räntor (exkl. fartygsfinansiering):

  • Ränta på dagen för kreditavtalet (Contract rate) 
  • Ränta på anbudsdagen (Offer rate)

Räntealternativet väljs under ansökningsfasen, dock senast innan Finlands Exportkredits anbud ges. 

I regel låses räntan på exportkrediter i samband med att kreditavtalet undertecknas (Contract rate). Räntan på dagen för kreditavtalet fastställs enligt tidpunkten för undertecknandet av kreditavtalet. 

Räntan på anbudsdagen (Offer rate) ges i samband med Finlands Exportkredits anbud, varvid marginalen (20–44 bps) enligt anbudstidens längd (1–12 mån.) läggs på den fasta CIRR-räntan i enlighet med OECD-villkoren. Den slutliga räntan fastställs i samband med att kreditavtalet undertecknas. 

Alternativ för CIRR-räntor för fartygsfinansiering:

  • Ränta på ansökningsdagen (offer rate)
  • Ränta på dagen för handelsavtalet +20 bp p.a. (contract rate)

Räntealternativet väljs under ansökningsfasen. Normalt är räntan på exportkrediter låst till CIRR-räntan på dagen för handelsavtalet (contract date).

Räntevalet gäller i 120 dagar, under vilken tid det inte går att växla mellan listräntan på ansökningsdatumet och handelsavtalets datum. Om köpeavtalet inte är undertecknat inom 120 dagar kan sökanden göra nytt ränteval vid förnyelse av erbjudandet.

För mindre exportkrediter som beviljats ​​av Finlands Exportkredit utan bank, tillämpas räntan vid tidpunkten för handelsavtalet (contract rate).

CIRR-räntorna finns på OECD:s webbplats.

Dela sidan: