OECD-referensräntor (CIRR-räntor)

CIRR, eller Commercial Interest Reference Rate, är en fast ränta som publiceras månadsvis av OECD.

Finlands Exportkredit tillämpar CIRR-räntor i finansiering av exportkrediter och i sina ränteutjämningsindikationer, -offerter och avtal. OECD publicerar de fasta CIRR-räntorna månadsvis och de gäller från den 15 dagen i månaden till den 14 dagen i följande månad. De gällande CIRR-räntorna finns på OECD:s webbplats.

Alternativ för CIRR-räntor:

  • Ränta på ansökningsdagen (offer rate)
  • Ränta på dagen för handelsavtalet +20 bp p.a. (contract rate)

Räntealternativet väljs under ansökningsfasen. Normalt är räntan på exportkrediter låst till CIRR-räntan på dagen för handelsavtalet (contract date).

Räntevalet gäller i 120 dagar, under vilken tid det inte går att växla mellan listräntan på ansökningsdatumet och handelsavtalets datum. Om köpeavtalet inte är undertecknat inom 120 dagar kan sökanden göra nytt ränteval vid förnyelse av erbjudandet.

För mindre exportkrediter som beviljats ​​av Finlands Exportkredit utan bank, tillämpas räntan vid tidpunkten för handelsavtalet (contract rate).

I projektfinansieringens återbetalningsvillkor tillämpas normala CIRR-räntor de första tolv åren. Då återbetalningsvillkoren är över 12 år och högst 14 år, läggs 0,2 procentenheter till räntorna i samtliga valutor.

CIRR-räntorna för förnybar energi och vattenprojekt med en betalningstid över 11 år finns på OECD:s webbplats.