OECD-viitekorot (CIRR-korot)

CIRR eli Commercial Interest Reference Rate on OECD:n kuukausittain julkaisema kiinteä korko.

Suomen Vientiluotto soveltaa OECD:n CIRR-korkoja vientiluottojen rahoituksen ja korontasauksen indikaatioihin, tarjouksiin ja sopimuksiin.

OECD julkaisee CIRR-korot kuukausittain ja ne ovat voimassa kunkin kuukauden 15. päivästä seuraavan kuukauden 14. päivään. Voimassaolevat CIRR-korot löytyvät OECD:n verkkosivuilta.

CIRR-korkojen vaihtoehdot (pl. alusrahoitus):

  • Luottosopimuspäivän korko (Contract rate) 
  • Tarjouspäivän korko (Offer rate)

Korkovaihtoehto valitaan hakemusvaiheessa, kuitenkin viimeistään ennen Suomen Vientiluoton tarjouksen antamista. 

Lähtökohtaisesti vientiluottojen korko lukitaan luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä (Contract rate). Luottosopimuspäivän korko määritellään luottosopimuksen allekirjoittamisajankohdan mukaan. 

Tarjouspäivän korko (Offer rate) annetaan Suomen Vientiluoton tarjouksen yhteydessä, jolloin kiinteän CIRR-koron päälle lisätään tarjousajan pituuden (1–12 kk) mukainen marginaali (20–44 bps) OECD-ehtojen mukaisesti. Lopullinen korko määritellään luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. 

CIRR-korkojen vaihtoehdot alusrahoitukselle:

  • Hakemuspäivän listakorko (Offer rate) 
  • Kauppasopimuspäivän listakorko +20 bp p.a. (Contract rate)

Korkovaihtoehto valitaan hakemusvaiheessa. Tyypillisesti vientiluottojen korko lukitaan kauppasopimuspäivän (Contract rate) CIRR-korkoon.

Korkovalinta on voimassa 120 päivää, jonka aikana ei voi tehdä vaihtoa hakemuspäivän ja kauppasopimuspäivän listakoron välillä. Mikäli kauppasopimusta ei allekirjoiteta 120 päivänä aikana, hakija voi tehdä uuden korkovalinnan tarjousta uusittaessa.

CIRR-korot löytyvät OECD:n verkkosivuilta.

Jaa sivu: