Content Section
Nyheter

Finnveras exportkredit fyller en lucka i exportfinansieringen – förbättrar möjligheterna särskilt för mindre exportprojekt och för små och medelstora företag

Syftet är att förbättra tillgången till exportfinansiering för små exportprojekt och därigenom främja små och medelstora företags export och tillväxt.
Published date

Finnverakoncernen börjar att bevilja exportkrediter under 20 miljoner euro till finländska exportföretags utländska kunder direkt utan samarbete med banken. Beviljande blir möjligt när riksdagen godkände ändringen av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning och när republikens president bekräftade lagen. Syftet är att förbättra tillgången till exportfinansiering för små exportprojekt och därigenom främja små och medelstora företags export och tillväxt. Dessa exportkrediter börjar beviljas efter att lagen trätt i kraft den 10 februari.

För exportaffärer under 20 miljoner euro har det varit svårt att ordna köparfinansiering, vilket har bromsat utvecklingen av exporten i synnerhet i små och medelstora företag. Den nya exportkrediten riktad till små exportaffärer tillgodoser finska exportföretagens behov.

- Det här är en ändring vi samt näringslivet sett fram emot. Exportkrediten förbättrar det finländska exportföretagets konkurrenskraft i exportaffärer. Exportkrediten beviljas till en utländsk köpare av en finsk exportprodukt, och målet är att göra köp enklare och hjälpa finländska exportörer att få fler exportaffärer. Utredningar har visat, att de utländska konkurrenter av finländska exportföretag har haft motsvarande finansieringsinstrumenter till sitt förfogande. Därför har våra exportföretag varit i en svagare ställning än sina konkurrenter, säger Finnveras affärsverksamhetsdirektör Juuso Heinilä.

Om köparen behöver en lång betalningstid på mer än 2 år kan exportkrediten vara en lösning för att få till stånd en affär. Krediten beviljas av Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab och Finnvera garanterar kreditriskerna. Lånebeloppet kan vara cirka 1–20 miljoner euro. Krediter uppfyller internationella OECD-villkor.

Lösning för export av finländska kapitalvaror - Finnvera kompletterar finansieringsmarknaden

Exportkredit är kredit till ett utländskt företag som köper finländska kapitalvaror, såsom maskiner, anordningar och produktionsanläggningar, och som vanligtvis också är slutanvändare av produkten. Exportkrediten ansöks av det finländska exportföretaget. Finnverakoncernen bedömer låntagarens kreditvärdighet och de risker som är förknippade med mållandet vid ett kreditbeslut. Finnveras risktagandepolicy förblir oförändrad, och möjliga säkerheterna och eventuellt behov av en borgensman bedöms från fall till fall enligt risken.

- Att inleda direkt kreditgivning fyller den lucka som observerats i bankfinansiering av export. Bankerna kommer även i fortsättningen att vara Finnveras viktigaste partner för att lösa exportföretagens finansieringsbehov. Vi samarbetar tätt även med alla andra exportfinansiärer och försäkringsgivare. Vår uppgift är att komplettera finansieringsmarknaden och säkra de finländska exportörernas konkurrenskraft när det gäller tillgången på finansiering. Diversifieringen av exporten och exportföretagens framgång är våra gemensamma mål, säger Heinilä.

Exporten har stor betydelse för Finlands ekonomi

Att det brister i tillgången till exportfinansiering har fastställts i bakgrundsutredningar i samarbete med arbets- och näringsministeriet, näringslivet samt exportföretag, banker och företagarorganisationer.

- Exporten har avgörande betydelse för Finlands ekonomi. Utvidgningen av finansieringsmöjligheterna förbättrar exportföretagens konkurrenskraft och öppnar också möjligheter att öka exporten i små och medelstora företag. Att exporten får bredare axlar är till nytta för hela samhället, säger näringsminister Mika Lintilä.

Mer information:

Timo-Jaakko Uotila, Arbets- och näringsministeriet, +358 (0)295047128

Juuso Heinilä, affärsverksamhetsdirektör, Finnvera, tfn +358 (0)29 460 2576

Minna Lindqvist, utvecklingschef, stora företag, Finnvera, tel. +358 (0)29 460 2678

Otto Lindstedt, finansieringsdirektör, tillväxt- och internationaliseringsfinansiering, Finnvera, tel. +358 (0)29 460 2706

Dela sidan: