Content Section
Uutiset

Finnveran vientiluotto paikkaa aukon viennin rahoituksessa – parantaa etenkin pienempien vientihankkeiden ja pk-yritysten mahdollisuuksia

Tavoitteena on parantaa rahoituksen saatavuutta pienempiin vientihankkeisiin ja edistää pienten ja keskisuurten yritysten vientiä ja kasvua.
Published date

Finnvera-konserni käynnistää alle 20 miljoonan euron vientiluottojen myöntämisen suomalaisten vientiyritysten ulkomaisille asiakkaille suoraan ilman pankin osallistumista rahoitukseen. Suora vientiluotto on mahdollinen eduskunnan hyväksyttyä muutoksen julkisesti tuettuja vienti- ja alusluottoja sekä korontasausta koskevaan lakiin ja tasavallan presidentin vahvistettua lain. Tavoitteena on parantaa rahoituksen saatavuutta pienempiin vientihankkeisiin ja edistää pienten ja keskisuurten yritysten vientiä ja kasvua. Näiden vientiluottojen myöntäminen alkaa lakimuutoksen tultua voimaan 10.2.2023.

Alle 20 miljoonan euron vientikauppoihin on ollut vaikeaa järjestää ostajarahoitusta, mikä on jarruttanut etenkin suomalaisten pk-yritysten viennin kehitystä. Uusi pieniin kauppoihin suunnattu vientiluotto pyrkii vastaamaan suomalaisten viejien tarpeeseen.

- Tämä on odotettu ja elinkeinoelämän toivoma muutos. Vientiluotot parantavat suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä vientikaupoissa. Luotto myönnetään suomalaisen yrityksen asiakkaalle, joten tavoitteena on helpottaa ostamista ja auttaa suomalaisviejiä saamaan lisää vientikauppoja. Selvitykset ovat osoittaneet, että vientiyritystemme kilpailijoilla on ollut käytössään vastaavia rahoituskeinoja, ja tämä on asettanut suomalaiset viejät kilpailijoitaan huonompaan asemaan, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Jos ostaja tarvitsee pitkää, yli 2 vuoden maksuaikaa, vientiluotto voi olla ratkaisu, jolla kauppa saadaan syntymään. Luoton myöntää Finnveran tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy, ja Finnvera takaa luottoon liittyvät luottoriskit. Luoton koko voi olla noin 1–20 miljoonaa euroa. Luottoihin sovelletaan kansainvälisiä OECD-ehtoja.

Ratkaisu suomalaisten pääomatavaroiden vientiin – Finnvera täydentää rahoitusmarkkinaa

Vientiluotto on luotto suomalaisia pääomatavaroita, kuten koneita, laitteita ja tuotantolaitoksia, ostavalle ulkomaiselle yritykselle, joka on tyypillisesti myös tuotteen loppukäyttäjä. Suomalainen vientiyritys hakee ostajansa puolesta vientiluottoa. Finnvera-konserni arvioi luotonsaajan luottokelpoisuuden sekä kohdemaahan liittyvät riskit luottopäätöstä tehdessään. Finnveran riskinottopolitiikka säilyy ennallaan, ja mahdolliset vakuudet tai takaajan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti riskin mukaan.

- Finnveran suoran luotonannon käynnistäminen täyttää viennin pankkirahoituksessa havaitun aukon. Pankit ovat vientiyritysten rahoitustarpeiden ratkaisemisessa jatkossakin Finnveran tärkein yhteistyökumppani. Teemme tiivistä yhteistyötä myös kaikkien muiden viennin rahoittajien ja vakuuttajien kanssa. Tehtävämme on täydentää rahoitusmarkkinaa ja turvata suomalaisten viejien kilpailukyky rahoituksen tarjonnan osalta. Viennin monipuolistuminen ja vientiyritysten menestys ovat yhteinen tavoitteemme, Heinilä sanoo.

Viennin merkitys Suomen taloudelle suuri

Puute viennin rahoituksen saatavuudessa on tunnistettu taustaselvityksissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, elinkeinoelämän sekä vientiyritysten, pankkien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

- Viennin merkitys Suomen taloudelle on elintärkeä. Rahoitusmahdollisuuksien laajeneminen parantaa vientiyritysten kilpailukykyä ja avaa mahdollisuuksia myös pk-yritysten viennin kasvattamiselle. Viennin leveämmistä harteista on hyötyä koko yhteiskunnalle, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Lisätiedot:

Timo-Jaakko Uotila, hallitussihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 5047128

Juuso Heinilä, liiketoimintajohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2576

Minna Lindqvist, kehityspäällikkö, suuryritykset, Finnvera, puh. 029 460 2678

Otto Lindstedt, rahoitusjohtaja, kasvu- ja kansainvälistymisrahoitus, Finnvera, puh. 029 460 2706

Lisää aiheesta:

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä helmikuuta 2023 (3.2.2023)

Pienten vientikauppojen rahoitukseen tarvitaan työkaluja – Finnvera ryhtyy valmistelemaan suorien vientiluottojen myöntämistä (11.12.2020)

Jaa sivu: