Content Section
Nyheter

Finnvera publicerade sin halvårsrapport för 1.1–30.6.2021

""
Published date

Finnvera publicerade sin halvårsrapport för perioden 1.1–30.6.2021 den 11 augusti 2021.

Finnveras inrikes finansiering var i början av 2021 fortfarande större än normalt. I januari–juni beviljade Finnvera inhemska lån och borgen till ett belopp av 0,9 miljarder euro (0,9). Efterfrågan på exportfinansiering minskade. I januari–juni beviljades 1,6 miljarder euro (1,7) i exportgarantier och specialgarantier. Avsaknaden av stora enskilda projekt har minskat efterfrågan på exportfinansiering.

Finnvera koncernens resultat för januari–juni 2021 uppvisade vinst efter ett förlustbringande år 2020. I början av året uppgick vinsten till 65 miljoner euro, medan resultatet under jämförelseperioden uppvisade en förlust på 423 miljoner euro. Att resultatet var positivt beror på att utvecklingen av förlustreserveringarna till följd av coronakrisen jämnats ut under början av året.

Halvårsöversikten i sin helhet finns på finska på adressen finnvera.fi/tulosraportit och på engelska på adressen finnvera.fi/financial_reports

Från början av 2022 kommer Finnvera att publicera rapporter kvartalsvis.

 

Finnveras halvårsrapport 1.1–30.6.2021 (PDF) på engelska

Dela sidan: