Skydd och bevarande av personuppgifter

På den här sidan berättar vi hur vi skyddar och förvarar dina personuppgifter.

Hur skyddar Finnvera personuppgifter

Dina uppgifter behandlas endast av de anställda på Finnvera som i sina arbetsuppgifter har ett behov av att behandla dina personuppgifter.

Vi skyddar dina personuppgifter genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsmetoder. Sådana metoder är bland annat förutseende och reaktiv riskhantering, olika skydds- och filtreringstekniker samt användning av passerkontroll och säkerhetssystem. Skyddsmetoder är dessutom säkerhetsplanering, kontrollerat beviljande och uppföljning av åtkomsträttigheter, säkerställande av kompetensen hos den personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt omsorgsfullt val av underleverantörer. Vi uppdaterar våra interna rutiner och anvisningar kontinuerligt.

Förvaring av personuppgifter

Vi förvarar dina uppgifter som är nödvändiga för kundrelationen åtminstone under den tid kundrelationen varar. Efter att kundrelationen avslutats beror förvaringstiden på uppgiften och dess användningsändamål. Vi iakttar lagstadgade förpliktelser gällande förvaring av uppgifter. Till exempel förvaras vissa uppgifter som samlats in för marknadsföringsändamål i sex månader, medan uppgifter i identitetshandlingar enligt lagen ska förvaras i fem år.

Vi strävar efter att hålla de personuppgifter som vi behandlar riktiga och uppdaterade genom att ta bort onödiga uppgifter samt genom att uppdatera föråldrade uppgifter. Det är dock bra att då och då kontrollera de egna uppgifterna.

Dela sidan: