Tietojen suojaaminen ja säilyttäminen

Tällä sivulla kerromme, kuinka suojaamme ja säilytämme henkilötietojasi.

Miten Finnvera suojaa henkilötietoja

Tietojasi käsittelevät vain ne Finnveran työntekijät, joilla on työtehtäviensä johdosta tarve käsitellä henkilötietojasi.

Suojaamme henkilötietosi käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa ennakoiva ja reaktiivinen riskienhallinta, erilaiset suojaus- ja suodatustekniikat sekä kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien käyttö. Suojakeinoja ovat lisäksi turvallisuussuunnittelu, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme asiakkuuden kannalta tarpeellisia tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tietojen säilyttämisessä. Esimerkiksi joitakin markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytetään kuusi kuukautta, kun taas henkilöllisyyden todentamisasiakirjan tietoja tulee lain mukaan säilyttää viisi vuotta.

Pyrimme pitämään käsittelemämme henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Omat tiedot on kuitenkin hyvä tarkastaa aika ajoin.

Jaa sivu: