Lainat vihreään siirtymään ja digitalisaatioon

Maailma ympärillämme muuttuu. On tärkeää pysyä kehityksessä mukana. Uusien lainojemme avulla vauhditat yrityksesi investointeja kohti vihreämpää ja digitaalisempaa tulevaisuutta.

Rahoitus vauhdittaa yritysten ilmastoratkaisuja, innovaatioita ja digitalisaatiota

Uusi kasvu ja vientipotentiaali liittyvät entistä enemmän energiamurrokseen ja vihreään siirtymään. Digitalisaatio on avain liiketoimintojen kehittämiseen ja uudistamiseen. Kannustamme yrityksiä tarttumaan uusiin, nouseviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Tutustu uusiin vakuudettomiin lainatuotteisiimme, jotka ovat toteutettu yhteistyössä Euroopan investointirahaston kanssa InvestEU-takausohjelman tuella. Vihreä siirtymä ja kestävä kehitys huomioidaan lainan myöntämisessä ympäristön, yritysvastuun ja hyvän hallintotavan, eli ESG-kriteerien, tarkastelun kautta. 

Finnvera ei ensisijaisesti tavoittele tuotteilla päärahoittajan roolia.

Ilmasto- ja ympäristölaina

Ilmasto- ja ympäristölaina on tarkoitettu suomalaisten yritysten vihreän ja kestävän siirtymän investointeihin. Se sopii yrityksille, jotka edistävät esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käyttöä, energiatehokkuutta, ympäristön kannalta kestävien materiaalien käyttöä, siirtymistä kiertotalouteen tai vähäpäästöiseen talouteen.

Digitalisaatio- ja innovaatiolaina

Digitalisaatio- ja innovaatiolaina on tarkoitettu innovaatio- ja digitalisaatiovetoisille yrityksille tukemaan investointeja ja kilpailukyvyn parantamista. Laina sopii yrityksille, joiden rahoitustarve keskittyy esimerkiksi tuote-, prosessi-, palvelukehittämiseen, muuhun immateriaaliomaisuusinvestointiin, liiketoimintamallien digitalisointiin, toimitusketjun digitaaliseen hallintaan tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Millaisiin hankkeisiin lainoja voidaan myöntää?

Lainan edulliset ehdot ovat mahdollisia Euroopan investointirahaston (EIR) InvestEU-takauksella. Kaikki investoinnit ja edunsaajat arvioidaan hakemusprosessin aikana ja niiden tulee täyttää Finnveran ja EIR:n asettamat erityiskriteerit. Finnvera ei ensisijaisesti tavoittele tuotteilla päärahoittajan roolia.

Lainalle edellytetään erityisiä InvestEU-ehtoja, joiden allekirjoittaminen on osa sopimuskokonaisuutta. Tutustu tarkemmin InvestEU-ehtoihin (pdf).

Ilmasto- ja ympäristölainaa voidaan myöntää esimerkiksi investointeihin:

 • Uusiutuvaan energiaan: aurinkoenergia, merienergia, tuulivoima, maalämpö, uusiutuvan energian siirto- ja jakeluratkaisut, energian varastointiratkaisut, uusiutuvan energian tuotteiden valmistus
 • Vihreisiin ja energiatehokkaisiin sertifioituihin (kaupallisiin) rakennuksiin: liikerakennusten peruskorjaus ja rakentaminen
 • Teollisuuden energiatehokkuuden parantamiseen
 • Nollapäästöiseen ja vähäpäästöiseen liikkuvuuteen: infrastruktuuri
 • Vihreisiin ICT-investointeihin ja -ratkaisuihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouden liiketoimintamallien mahdollistamiseen
 • Jätteiden syntymisen ehkäisemiseen ja kierrätykseen sekä jätteiden vähentämiseen, keräykseen ja hyödyntämiseen
 • Investointeihin, joilla mahdollistetaan resurssisäästöjä uudelleenkäytön, korjauksen, kunnostuksen, uudelleenvalmistuksen tai kierrätyksen kautta

Digitalisaatio- ja innovaatiolainaa voidaan myöntää esimerkiksi:

 • Innovatiivisten tuotteiden tai prosessien kehittämiseen
 • Digitaalisille ja innovatiivisille liiketoimintamalleille
 • Digitalisaation tehostamiseen toimitusketjun hallinnassa
 • Tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseen digitaalisella teknologialla
 • Digitaaliseen asiakassuhteiden hoitoon
 • Liiketoiminnan digitaaliseen kehittämiseen

Haluatko keskustella suunnitelmistasi ennen rahoituksen hakemista?

Jos haluat keskustella kanssamme, sopisiko lainatuotteemme yrityksesi hankkeen rahoittamiseen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai jätä meille yhteydenottopyyntö. Asiantuntijamme auttavat oikean ratkaisun löytämisessä.

""